Geoenergialähteen mitoitus

Geoenergialla tarkoitetaan kallioperästä, maaperästä ja vesistöistä saatavaa lämmitys- ja viilennysenergiaa. Se on pitkäikäinen, investointi- ja käyttökustannuksiltaan kustannustehokas energiaratkaisu kiinteistöjen tarpeisiin.

Suomen kallioperästä parasta lämmönjohtavuutta ja samalla geoenergian lähdettä edustavat kvartsipitoiset kivilajit, kuten yleisimmät graniitit ja gneissit sekä erikoisuutena esiintyvät kvartsiitit. Myös pohjavesi ja maaperä voivat muodostaa merkittävän geoenergian hyödyntämis- ja/tai varastoimislähteen.

Jotta geoenergian hyödynnettävyydestä rakennuskohteelle saadaan selvyys niin tarvitaan kiinteistökohtaiset luotettavat lähtötiedot kannattavuuslaskentaa ja laitteiden mitoitusta varten.    

Palvelun sisältö

  • Tutkimukselle asetettavien tavoitteiden määrittely yhdessä tilaajan kanssa 
  • Kenttämittaukset ja kartoitus kohteessa  
  • Mittaustulosten tulkinta mallinnuksen sekä asiakkaan muun suunnittelun käyttöön  
  • Geoenergialähteen hyödyntämisen suunnittelu ja optimointi  
  • Raportointi 

Miten hyödyt?

  • Tiedät todelliseen mittaustietoon ja asiantuntijan tekemään tulkintaan perustuen geoenergialähteen potentiaalin kiinteistöllesi.  
  • Saat suunnitelman ja ohjeistuksen geoenergian hyödyntämiseksi.