Mätning av geoenergikälla

Med geoenergi avses uppvärmnings- och nedkylningsenergi från berggrunden, jordmånen och vattendragen. Geoenergi är en energilösning med lång livslängd och låga investerings- och användningskostnader för fastighetsbehov.

Den bästa värmeledningsförmågan och källan till geoenergi i den finländska berggrunden finns hos kvartshaltiga stenarter, som de vanligaste graniterna och gnejserna, samt kvartsiter som är en raritet. Även grundvattnet och jordmånen kan utgöra en betydande källa för utnyttjande och/eller förvaring av geoenergi.

För att utreda användbarheten av geoenergi för ett byggobjekt krävs fastighetsspecifika och tillförlitliga uppgifter för lönsamhetskalkylering och dimensionering av utrustning.

Tjänstens innehåll

  • Fastställande av målen för undersökningen tillsammans med beställaren.
  • Fältmätningar och kartläggning vid objektet
  • Tolkning av mätresultaten för modellering samt användning i kundens övriga planering
  • Planering och optimering av användning av en geoenergikälla
  • Rapportering

Fördelar för dig

  • Du känner till geoenergikällans potential för din fastighet utgående från verklig mätningsinformation och experttolkning.
  • Du får en plan och handledning för utnyttjande av geoenergi.