Siirry sisältöön

Kaivannaisjätteiden ominaisuudet ja hyödyntäminen

Kaivannaisjätteiden karakterisointi, eli ominaisuuksien kattava määrittäminen ja pitkäaikaiskäyttäytymisen arviointi muodostavat pohjan niiden hallinnalle ja ympäristövaikutusten vähentämiselle. GTK arvioi myös kaivannaisjätteisiin jääviä arvoaineita ja kaivannaisjätteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

GTK:n kattavasta valikoimasta löytyy kaivannaisjätteiden karakterisointi kaivannaisjätteiden hallinnan suunnittelun tueksi. Karakterisointiin voi kuulua lyhytkestoisia laboratoriomittakaavan geokemiallisia ja mineralogisia analyysejä, pidempikestoisia laboratorio- tai kenttätestejä, sekä geokemiallista mallinnusta.

3 henkilöä seisovat kaivannaisjätealueella ja tutkivat sitä.

Palvelun hyödyt

Geokemiallinen ja mineraloginen karakterisointi tukee suunnittelua

Kaivannaisjäteasetuksen edellyttämä kaivannaisjätteiden karakterisointi tukee YVA-prosessien, ympäristöluvituksen ja kaivannaisjätteiden hallinnan suunnittelua.

Edistää kaivannaisjätteiden hyötykäyttöä

Arvio kaivannaisjätteiden hyödyntämismahdollisuuksista karakterisoinnin pohjalta auttaa jätteen hyödyntämisessä ja määrän vähentämisessä.

Kaivannaisjätteiden hallintaratkaisujen mitoittaminen helpottuu

GTK:n palvelun avulla on mahdollista mitoittaa kaivannaisjätteille soveltuvat hallintaratkaisut.

Tutkimukset mahdollistavat kaivannaisjätteiden paremman hallinnan

Kaivannaisteollisuuden kestävyys ja toimintamahdollisuudet paranevat huolellisesti suunnitellulla kaivannaisjätteiden hallinnalla. GTK karakterisoi kaivannaisjätteitä ja tutkii niiden pitkäaikaiskäyttäytymistä laboratorio- ja kenttäkokeilla, sekä geokemiallisen mallinnuksen avulla.

Karakterisoinnilla ominaisuudet, haitalliset aineet ja hyödyntämismahdollisuudet esiin

Karakterisoinnilla selvitetään kaivannaisjäteasetuksen edellyttämät kaivannaisjätteiden ominaisuudet sekä arvioidaan kaivannaisjätteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Karakterisointi sisältää lyhyt- ja pitkäkestoisia geokemiallisia analyysejä ja testejä, joilla voidaan arvioida kaivannaisjätteiden hapontuotto- ja neutralointipotentiaalia sekä tunnistaa potentiaaliset haitta-aineet ja arvioida niiden liikkuvuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

 

2 henkilöä työskentelvät laboratoriolaitteen kanssa. Etualalla itse laite.

Mineralogisia tutkimuksia

Karakterisointi sisältää myös mineralogisia tutkimuksia tärkeimpien hapontuotto- ja neutralointipotentiaalista vastaavien mineraalien sekä haitallisten alkuaineiden lähteiden tunnistamiseksi.

GTK tarjoaa kattavan mineralogisen tutkimuspaketin osana karakterisointia sekä tulkintaa testien tuloksista. GTK:lla on käytössään tehokas tutkimuslaitteisto ja laaja osaaminen kaivannaisjätteiden mineralogiaan liittyen.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme palaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Asiakkuuspäällikkö
+358295030010
Erikoistutkija
+358295033999

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!