Siirry sisältöön

Kaivannaissivuvirtojen sekä teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö

Kiertotalouteen kytkeytyvästä toiminnasta on tullut kaivosalalla yhä keskeisempää. Kaivosten toiminnan kannattavuus ja raaka-aineiden saatavuus paranevat, kun rikastushiekat ja muut sivuvirrat otetaan hyötykäyttöön. GTK arvioi asiakkaan sekundääristen raaka-aineiden jalostuskelpoisuuden kaikki eri käyttökohteet. Tässä otetaan huomion myös kaivostoiminnan ulkopuoliset käyttömahdollisuudet.

GTK tutkii myös teollisuuden sivuvirtojen arvoaineiden talteenottoa sekä analysoi erilaisten materiaalien uusiokäytön mahdollisuuksia. Tätä tehdään esimerkiksi kuonille, sivukiville ja tuhkille.

Kaksi henkilöä työskentelevät laboratoriolaittaan parissa.

Palvelun hyödyt

Sivuvirtamateriaalien uusiokäyttö luo tulovirtaa ja vähentää jätteen muodostumista

Uusiokäytöstä saatavien tulojen lisäksi jätteen vähentämisellä on positiivisia kustannus- ja ympäristövaikutuksia. Näihin vaikuttavat jätepinta-alan, riskien ja päästöjen vähentyminen.

Mahdollistaa raaka-aineiden jalostamisen uusiin käyttökohteisiin

Uudet käyttökohteet lisäävät tuotannon resurssitehokkuutta ja mahdollistavat kiertotalousliiketoiminnan kehittämisen aiemmin hyödyntämättömien sivuvirtojen avulla.

Luo pohjan kaivostoiminnan kannattavuutden arviointiin

Kun prosessien suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon myös uusiokäyttö, kaivostoiminnan kannattavuuden arvio tarkentuu.

Vähemmän läjitystä, enemmän käyttömahdollisuuksia

GTK pystyy tutkimaan sekundääristen raaka-aineiden ominaisuuksia yksityiskohtaisesti, jotta niiden soveltuvuus eri käyttökohteisiin voidaan selvittää.

GTK tarjoaa mineraalisten sivuvirtojen hyödyntämistä ja kiertotaloutta tukevia tutkimuspalveluita osana laajempaa rikastustestaustoimintaa GTK Mintecin laboratorio- ja koetehdasympäristössä. Kokonaisuus tuo lisäarvoa asiakkaalle, kun monipuoliset palvelut ovat saatavissa ”yhden luukun” periaatteella ja kiertotalousnäkökulmat voidaan ottaa huomioon projektisuunnittelussa alusta alkaen.

Kiertotalouden tehostamisvaateet kasvavat

Palvelu monipuolistaa mineraalipohjaisten sekundäärimateriaalien hyötykäyttöä ja nostaa kiertotalous-astetta EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevan asetuksen tavoitteiden mukaisesti.

Uudelleenkäytön suunnittelu ja arviointi ovat tärkeitä osia kaivoksen kannattavuuden arvioinnissa. Siinä saadaan tietoa louhitun mineraaliaineksen käyttömahdollisuuksista läjityksen sijaan.

Kaivostoiminnan ja mineraalien kiertotalous sekä teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää tarvetta neitseellisten luonnonvarojen louhinnalle ja uusien kaivosten avaamiselle. Toiminta luo uudenlaista liiketoimintaa ja työpaikkoja esimerkiksi kaivoshankkeiden yhteyteen. Kiertotalous vähentää tällöin myös kaivostoiminnasta aiheutuvia ilmastopäästöjä. Mineraalien kiertotalouden nähdään olevan erittäin merkittävä muun muassa kriittisten mineraalien riittävyyden varmistamisessa.

GTK Mintec - kiertotalouden ja mineraaliprosessoinnin koetehdas- ja laboratoriokokonaisuus

GTK Mintec on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jossa mineraalialan tutkimuslaboratorioihin yhdistyy teollisen mittakaavan koerikastustehdas, kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen testausalusta ja rikastushiekka-alue.

Tutustu tarkemmin kokonaisuuteen

GTK Mintecin rakennuksen etusivu.

Kuvituskuvat
ASIAKASTARINA

Otanmäki Mine Oy – Vanhan kaivoksen uusi elämä

Otanmäki Mine Oy tavoittelee korkealaatuista primäärituotantoa kansainvälisille markkinoille hyödyntämällä vanhan kaivoksen mineraalivarantoja. GTK:n kiertotalousratkaisulla myös kaivoksen rikastushiekasta saadaan tuotantoa kaivoshankkeen kehittämistä vauhdittamaan.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Tutkimusprofessori
+358295033710
Asiakkuuspäällikkö
+358295030010

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!