Otanmäki Mine Oy – Vanhan kaivoksen uusi elämä

Otanmäki Mine Oy tavoittelee korkealaatuista primäärituotantoa kansainvälisille markkinoille hyödyntämällä vanhan kaivoksen mineraalivarantoja. GTK:n kiertotalousratkaisulla myös kaivoksen rikastushiekasta saadaan tuotantoa kaivoshankkeen kehittämistä vauhdittamaan.

Otanmäki Mine Oy:n haaste

Vanhasta kaivoksesta uutta tuotantoa

Otanmäki Mine kaivoshankkeen tavoitteena on käynnistää vuonna 1985 sulkeutuneen Otanmäen kaivosalueen toiminta uudelleen. Päätuotteet ovat pysyneet samoina: vanadiinipentoksidi, ilmeniitti sekä rautapelletti. Arvokkainta tuotetta, vanadiinia, hyödynnetään varsinkin teräksen seosaineena lujuutta lisäämään. Autoteollisuudessa lujaa terästä voidaan hyödyntää muun muassa keventämään sähköauton kokonaispainoa, mikä pidentää autolla kuljettua matkaa.

Vanha kaivos on sulkemisen jälkeen täyttynyt vedellä, ja kaivosalueen rikastushiekka-allas sisältää 10 miljoonaa tonnia massaa, jonka koostumuksesta ei ollut tarkkaa tietoa. Alueen mineraalivarannoista tiedettiin vain, mitä edelliseltä toimijalta oli raportteina peritty. ”Perustimme rikastushiekka-altaan tutkimushankkeen pohjustamaan varsinaista kaivoshanketta. Suuri osa rikastusprosessista ylijäävästä hiekasta voidaan käyttää erilaisissa infrastruktuurin rakentamiskohteissa ja betonin valmistuksen raaka-aineena. Kyseessä on puhtaasti kiertotaloushanke, josta saamme rikastushiekan arvomineraalin, ilmeniitin, hyödynnettäväksi ja kehitämme vankkaa toiminta-alustaa kaivoshankkeelle”, kertoo Jouko Jylänki, Otanmäki Mine Oy:n toimitusjohtaja.

GTK apuna

Vipuvoimaa rikastushiekka-altaan kiertotalousratkaisulla

GTK:n mineraalivarantoarvion perusteella tiedettiin, että rikastushiekka-altaan massan ilmeniitin keskipitoisuus oli 16%. Rikastusprosessin tavoitteeksi asetettiin 50% saanto. GTK Mintecin koetehdas ja laboratoriot Outokummussa toimivat rikastusprosessin testauksen ja tutkimuksen alustana. Pilotti- ja varsinaisen testauksen perusteella rikastushiekalle valittiin optimaalisin, painovoimapohjainen erotusmenetelmä, jolla päästiin tavoitesaantoon ja korkealaatuiseen tuotteeseen.

”GTK Mintecin kaltaista laajaa rikastusprosessin testauksen ja tutkimuksen palvelukokonaisuutta ei tarjoa kukaan muu toimija Suomessa, eikä juuri Euroopassakaan. GTK:n toimintaan luotetaan siinä määrin, että yhteistyökumppanina GTK on vahva signaali myös sijoittajien suuntaan ja antaa hankkeelle uskottavuutta”, toteaa Jylänki.

”GTK:n toimintaan luotetaan siinä määrin, että yhteistyökumppanina GTK on vahva signaali myös sijoittajien suuntaan ja antaa hankkeelle uskottavuutta.” Jouko Jylänki, toimitusjohtaja, Otanmäki Mine Oy

Katse tulevaisuuteen

Alkuhankkeesta uuden kaivoksen käynnistämiseen

Rikastushiekka-altaan alkuhanke tulee kestämään korkeintaan 8 vuotta. Alkuhankkeella saadaan kohtuullista tuottoa, jolla madalletaan kynnystä varsinaisen kaivoshankkeen käynnistämiseen. Kaivoksen täyttänyt vesi pumpataan rikastushiekkahankkeen prosesseihin ja samalla kaivos saadaan tyhjennettyä. Vanhan kaivosalueen kiertotalouden ratkaisut kantavat tuottoa, pohjustavat markkinoiden luottamusta ja vahvistavat alueellista sosiaalista toimilupaa.

”Yhteistyössä GTK:n kanssa haasteista selvitään, koska hankkeet suunnitellaan ja puhutaan läpi perusteellisesti etukäteen. Kokonaisuutena ja alkuhankkeineen Otanmäki Mine on varmasti yksi parhaita kotimaisia kaivoshankkeita”, kertoo Jylänki.

Lue lisää GTK:n palveluista