Siirry sisältöön

Mineralisaatioprosessien tutkimus

Mineralisaatioprosessien eri vaiheiden ymmärrys on keskeistä malminetsinnässä sekä todettujen malmiesiintymien kehittämisessä. GTK:n tutkimuslaboratoriot tarjoavat laaja-alaisesti menetelmiä esiintymien mineralogisten ja geokemiallisten yksityiskohtien, rakenteen, iän sekä syntytavan selvittämisen.

Kaksi henkilöä selin kameraan. He katsovat laboratoriolaitteen näyttöä.

Palvelun hyödyt

Mineraalipotentiaalin arviointi paranee

Mineralisaatioprosessin tunteminen edesauttaa asiakasta arvioimaan esiintymän malmipotentiaalia sekä identifioimaan muita mahdollisia etsintäalueita.

Tukee oikeanlaisten prosessointitekniikoiden valintaa

Mineralisaatioprosessin tutkimus edesauttaa oikeanlaisten prosessointitekniikoiden suunnittelua ja tehokkuutta.

Tukee ympäristövaikutusten arviointia ja niiden minimoimista

Mineralisaatioprosessin tutkimus auttaa arvioimaan kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ja suunnittelemaan toimia niiden minimoimiseksi.

Kattava laitekanta mahdollistaa arvoaineiden pienienkin pitoisuuksien luotettavan tutkimisen

GTK:lla on käytössä mineralisaatioprosessin tutkimiseen mm. elektronioptiikkaan, röntgendiffraktioon, – fluoresenssiin ja – tomografiaan, sekä massaspektrometriaan perustuvia tutkimusmenetelmiä.

Isotooppigeokemialliset menetelmät ovat geologisen tutkimuksen perustyökaluja mineralisaatioiden iän, kehityksen ja prosessien selvittämiseksi. Tärkein geokronologinen menetelmä on U-Pb isotooppeihin perustuva in-situ iänmääritys zirkoneista, monatsiiteista, titaniiteista ja lukuisista muista mineraaleista. Lisäksi voidaan tuottaa Sm-Nd isotooppeihin perustuvia ikämäärityksiä sekä mitata lukuisia muita radiogeenisiä ja stabiileja isotooppisuhteita, jotka ilmentävät mm. erilaisia geokemiallisia reaktioita.

Henkilö käyttää laboratoriolaitetta, joka on etualalla. Hän katsoo isoa näyttöä.

Mikroanalysaattori mahdollistaa tarkan analyysin hyvin pienessä mittakaavassa.

Mineralogisissa ja rakenteellisissa 2D- ja 3D-tutkimuksissa saadaan tietoa mm. arvo- ja haitta-aineiden esiintymisestä eri mineraaleissa, niiden koostumuksesta sekä raekoosta, mikä on oleellista hyödynnettävyys- ja rikastusprosessien suunnitteluun. Tutkimuslaboratorioiden kattavan laitekannan avulla arvoaineiden sitoutuminen eri mineraaleihin voidaan määrittää luotettavasti aina ppm-tason pitoisuuksiin saakka.

Tutustu tarkemmin:

Tutkimuslaboratorio

Geofysiikan laboratorio

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Laboratoriopäällikkö
+358295030197
Erikoistutkija
+358295032018

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!