Tutkimuslaboratorio

Tutkimuslaboratorio on kansallinen tutkimusinfrastruktuuri, joka tuottaa geologian analyysi- ja asiantuntijapalveluita. Laboratorion päätoimintalinjat ovat isotooppigeologia ja sovellettu mineralogia.

Kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta moderneilla tutkimuslaitteilla

Tutkimuslaboratorio käsittää useita laboratorioyksiköitä. Yksiköt ovat erikoistumisalansa asiantuntijoiden johtamia.

Laboratorion työntekijöillä on kansainvälisesti korkeatasoista geologisten materiaalien analysointi- ja tutkimusosaamista. Laadukkaan tutkimustyön tekee mahdolliseksi monipuolinen valikoima nykyaikaisia tutkimuslaitteistoja.

Toimialalle olennaisen menetelmäkehityksen perustana ovat asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeet.

Tutkimuslaboratorion palveluilla on monialainen asiakaskunta

Tutkimuslaboratorion asiantuntemusta hyödynnetään yhteistyöhankkeissa, GTK:n omissa tutkimusprojekteissa ja ulkopuolisten asiakkaiden toimeksiannoissa.

Ulkopuolisia asiakasryhmiä ovat malminetsintäyhtiöt, kaivannais- ja jatkojalostusteollisuus, energiateollisuus, rakentaminen, konsulttiyritykset, vesihuolto, yliopistot ja muut tutkimuslaitokset sekä yksityishenkilöt.

Palvelut

Menetelmät