Finlands Akademi finansierar FERMAID-projektet

Geologiska forskningscentralens specialforskare Joonas Virtasalo och FERMAID-projektet har beviljats finansiering av Finlands Akademi.

Geologiska forskningscentralens (GTK) specialforskare FD Joonas Virtasalo har beviljats akademifinansiering för FERMAID – Järn- och mangansediment som arkiv för tillståndet i Östersjöns ekosystem och belastning av klimatförändringar och människan.

Näringsbelastning, övergödning, syrebrist och klimatförändringar belastar Östersjöns ekosystem. Effektiva åtgärder för att förbättra havsmiljöns tillstånd förutsätter tillförlitliga uppgifter om växlingar i Östersjöns tillstånd under lång tid och reglerande faktorer.

I FERMAID-projektet undersöks för första gången klimatets och människans påverkan på Östersjöns ekosystem under de senaste 7 000 åren med hjälp av den geokemiska sammansättningen i järn- och mangansediment. Järn- och mangansedimenten är skivor som består av järn- och manganoxider som är förhållandevis vanliga på havsbottnen i kustområden.

I projektet produceras indirekt material med 3–20 års precision genom mikroanalyser med masspektrometri samt mikrobiologiska analyser. Dessutom fastställs mängden näringsämnen och metaller som eventuellt kan frigöras från järn- och mangatsediment i havet på grund av klimatförändringar, övergödning och tilltagande syrebrist.

Samarbetspartner i det internationella projektet är GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Christian-Albrecht University of Kiel, ETH Zürich, University of Copenhagen, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral.

Det fyraåriga projektet inleds 1 september 2020 och beviljades finansiering på totalt 538 691 euro av Finlands Akademi.

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik vid Finlands Akademi beviljade finansiering för det 78:e akademiprojektet som består av totalt 102 delprojekt.

Ytterligare information:

Specialforskare Joonas Virtasalo, joonas.virtasalo@gtk.fi, tfn +358 50 564 1434