Finlands geodatamaterial hör till den globala toppen

Finland ett mindre attraktivt land för investeringar inom gruvindustrin jämfört med tidigare år, framgår det av Fraser-institutets årliga publikation Annual Survey of Mining Companies 2020. Enligt undersökningen är Finlands geodatamaterial bland de bästa i världen.

I Fraser-institutets årliga enkätundersökning bedöms hur attraktiva olika länder och områden är för gruvinvesteringar med tanke på mineralpotential och politiska faktorer som påverkar investeringar.

Finlands placering har varierat under åren. I fjol bedömdes Finland som världens näst mest attraktiva land för globala investeringar inom gruvindustrin. I år kom Finland på tionde plats. Finland bedömdes som det attraktivaste landet i Europa.

Finland placerade sig som tredje i världen när det gäller verksamhetsmiljön. Detta beror på bland annat Finlands omfattande geologiska datamaterial, goda infrastruktur och tydliga lagstiftning samt det finländska samhällssystemets transparens.

Digitalt geologiskt material har en betydande inverkan på investeringsbeslut.

”Det datamaterial som vi tar fram hör till den globala toppen tack vare långsiktigt arbete, gedigen kompetens och banbrytande teknik. Användning av artificiell intelligens har skapat nya möjligheter att omarbeta och utnyttja geodatamaterialet”, berättar Niina Ahtonen, chef för enheten Informationslösningar vid Geologiska forskningscentralen.

Enkäten Annual Survey of Mining Companies 2020 skickades till ungefär 2 200 företag inom malmprospektering, utveckling och gruvdrift runt om i världen. Undersökningen utfördes 6.8–6.11.2020 och 276 personer i ledande ställning inom gruvindustrin deltog i undersökningen.

Länk till undersökningen:
https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2020

Mer information:
Niina Ahtonen, enhetschef, Geologiska forskningscentralen, niina.ahtonen@gtk.fi, 029 503 3638