Geologiska forskningscentralen belönade stenentusiaster

Geologiska forskningscentralen GTK delade ut folkprovspriserna för de bästa stenproverna som skickats in åren 2018–2019 i Outokumpu den 16 december. Till GTK skickades sammanlagt cirka 3 000 stenprover, och GTK belönade 14 stenentusiaster med en sammanlagd prissumma om 10 750 euro.

Förstaprisen gick till Lieksa och Toholampi. Juha Turpeinen fick ett pris på 4 000 euro för att han hittat två nya bergsområden som innehåller guld. Guldhalten i provet från det första bergsområdet är 4,47 g/t. I det andra bergsområdet finns 2,5 procent molybden och 1,91 g/t guld. Bredvid det senare bergsområdet hittade Turpeinen dessutom ett block av skarn som innehöll 0,43 g/t palladium och 0,1 procent koppar. Fynden ger ny information om förekomsten av guld i området mellan grönstenszonerna i Ilomants och Kuhmo. Aaro Paananen fick ett pris på 2 000 euro för ett nytt bergsområde i Toholampi som innehåller 10,5 procent koppar, 0,29 procent zink, 0,01 procent silver och 0,17 g/t guld. Fyndet ger ny information om förekomsten av Cu-Au-malmer i nordvästra delen av zonen mellan Brahestad och Ladoga. Blottningen ligger en bit sydost om de kända fynden av Cu-Au i Kangaskylä och Ahveroinen. Det finns förutsättningar för fortsatt undersökning av fyndet. Dessutom har Paananen hittat flera stenblock som innehåller guld, silver och koppar i Kannus, Kalajoki och Haapajärvi. Premie till Åbo En premie om tusen euro fick Veli-Matti Koivula från Åbo. Han har skickat in ett guldhaltigt berggrundsprov från Salo. Fyndet är från ett tidigare känt område, men detta prov har den hittills största guldhalten. Provet från berggrunden innehöll 15,57 g/t guld. Koivulas prov är folkprovet med den högsta halten av guld som skickats in i år och det kompletterar informationen om förekomsten av guld i området. Sex malmletare fick amatörpris om 500 euro Mauno Partanen har i Kalajoki hittat ett stenblock som innehåller 9,33 g/t guld och 1 200 g/t kobolt. I närområdet har upphittats flera stenar som innehåller guld och kobolt, och detta prov har de högsta halterna. Stenarna ger ny information om förekomsten av kobolt tillsammans med guld i området. Tapio Törmäkangas har i Ylivieska hittat ett stenblock som innehåller 0,20 procent nickel och 0,27 procent koppar. I Oulais har han hittat ett stenblock som innehåller 1,58 g/t guld. Utöver detta har han i Haapavesi, Ylivieska och Oulais hittat flera stenblock som innehåller mindre halter. De ger mer information om de kända blocksvansarna i området. Jorma Myöhänen och Heikki Juutinen har i Kuhmo hittat stenblock och ett bergsområde som innehåller guld. Blocken innehåller 3,83 g/t och 1,40 g/t guld. I provet från blottningen finns 0,11 g/t guld. Fynden kompletterar informationen om det kända fyndet av guldmalm i Sepponen. Matti Lötjönen har från Kuusamo skickat in ett berggrundsprov som innehåller guld. Provet innehåller 0,50 g/t guld, 2,06 procent koppar, 0,72 g/t silver och 0,02 procent kobolt. Fyndet ger mer information om guld-koboltfynden i området Kuusamo–Kuolajärvi. Matti Hirvonen har i Lieksa hittat ett pegmatitblock som innehåller 1 440 g/t cerium, 741 g/t lantan och 864 g/t thorium. Fyndet är det första i sitt slag och ger nya tecken på förekomsten av pegmatit som innehåller sällsynta jordartsmetaller i området. Priserna på 250 euro fick Oiva Lukkari från Rovaniemi, Eino Korkiakoski från Nivala, Jane Palmgren från Lieksa och Jouni Nuutinen från Uimaharju för intressanta stenblock som innehåller nickel, koppar, kobolt och guld som de hittat. Priset för unga sändare/uppmuntringspriset om 250 euro beviljades lärare Irmeli Miettinen och hennes elever i Minna Canthin koulu i Kuopio för deras mångåriga samarbete med GTK:s folkprovsbyrå och för hennes verksamhet för att förmedla information om geologi och stenar som hobby till eleverna. “Malmprover, industrimineraler, smyckesstenar och naturstenar är lika intressanta inom folkprovsverksamheten. Bland de prover som skickas in varje år finns alltid utmärkta fynd som leder till fortsatta undersökningar. Tillsammans med de geologiska kunskaperna och forskningen erbjuder de möjligheter att skapa ny industri och nya arbetsplatser”, säger geolog Jari Nenonen. “I enlighet med sin strategi för forskning inom råvaruresurser styr GTK stenentusiaster till nya intressanta områden. I dag riktas det huvudsakliga intresset mot batterimineraler. GTK erbjuder stenentusiaster nya digitala möjligheter att observera, spara och förmedla information om prover med den nya mobilappen OmaKivi och den nya webbplatsen. Vi får in många e-postmeddelanden med frågor och fotografier, vilket visar att medborgare är intresserade av den geologiska naturen. De nya tillämpningarna kompletterar vår service.” Mer information: Geologiska forskningscentralen, geolog Jari Nenonen, tfn 029 503 3514, jari.nenonen@gtk.fi och geolog Tuomas Leskelä, tfn 029 503 3527, tuomas.leskela@gtk.fi.