Geoparkerna inbjuder besökarna att bekanta sig med geologiskt unika objekt

UNESCO Global Geopark -objekt är geologiskt värdefulla områden som är belägna på olika håll i världen. De berättar om hur landskapet och terrängformerna har bildats och lyfter fram områdets objekt, tjänster och kultur. Geoparkerna förenar natur, kulturarv, hållbar turism och miljöfostran.

Den gamla berggrunden i Tiirismaas Pirunpesä i Salpausselkä Geopark. Bild: Olli Breilin, Geologiska forskningscentralen GTK.

I Finland har fyra områden blivit utnämnda till UNESCO Global Geopark-nätverket: Rokua UGGp, Lauhanvuori – Hämeenkangas UGGp, Saimen UGGp och Salpausselkä UGGp.

Landskapet har formats av vatten – Salpausselkä Geopark är den nyaste geoparken

Den senaste nykomlingen i nätverket är Salpausselkä Geopark som beviljades status som UNESCO Global Geopark år 2022. Salpausselkä Geopark är en helhet som är belägen inom området för sex kommuner i Päijänne-Tavastland. Geoparken lyfter fram geologiskt betydelsefulla objekt och imponerande landskap från Första Salpausselkä ända till södra Päijänne.

En del av objekten är belägna i landskapen runt vintersportsarenan som många känner till, det vill säga Lahtis Sportcentrum, och dess backhoppningstorn. Lahtis backhoppsanläggning har byggts i en dödisgrop som bildats under istiden. Andra internationellt värdefulla terränger och landskap i området är bland annat Päijänne nationalpark med ås- och klippöar samt Pukkilanharju som korsar Päijänne och har röstats till Finlands vackraste landskapsväg.

Vatten har format landskapet i området. Ändmoränräckorna Salpausselkä är avlagringar som formats av de forntida isälvarna, och de representerar arv från istiden. Is och vatten har format också områdets urgamla berggrund som bildades för nästan två miljarder år sedan och som man kan beundra vid flera storslagna naturobjekt såsom vid Pirunpesä i Tiirismaa. Dessutom är vatten är en central del av landskapet i form av hundratals sjöar och älvar, och längs vattenlederna kan man röra sig i hela området. Man kan bekanta sig med områdets naturobjekt längs markerade rutter antingen på egen hand eller under ledning av en professionell guide.

Geologiska forskningscentralen har deltagit i grundandet av alla UNESCO Global Geopark-objekt i Finland. För närvarande förbereder Kraatterijärvi Geopark sin ansökan för att bli utnämnd till UNESCO Global Geopark.

Mer information

Finlands Unesco Global Geoparks -objekten presenteras i Forststyrelsens Utinaturen.fi webbsida:
UNESCO Global Geoparks i Utinaturen.fi