Grundstenen för GTK Mintecs nybygge murades i Outokumpu

Geologiska forskningscentralen GTK:s provfabrik och laboratorium GTK Mintec i Outokumpu får nya kontors- och laboratorielokaler. Byggarbetet inleddes hösten 2022 och byggnadens grundsten murades under festliga former i dag fredagen den 14 oktober 2022. De nya lokaliteterna blir färdiga i början av 2024.

Flygfoto över GTK Mintec-området i Outokumpu. Bilden är tagen i september 2022.
Flygfoto över GTK Mintec-området i Outokumpu. Bilden är tagen i september 2022. Foto: Geologiska forskningscentralen / Matti Immonen

Som traditionen bjuder inmurades i byggnadens grundsten en tidskapsel innehållande utöver byggnadens grundläggningsurkund de metallmynt som används i dag, ett exemplar av den lokala dagstidningen och Helsingin Sanomat utgivna i dag samt en 3D-utskriven GTK-logotyp gjord på en pulverblandning av Outokumpu-malm och återvunnen plast. Vid evenemanget murades grundstenen av näringsminister Mika Lintilä samt företrädare för GTK, Senatfastigheter, Outokumpu stad, planerarna och entreprenörerna.

Den nya laboratorie- och kontorsbyggnaden är en del av den mer omfattande utvecklingen av GTK Mintec, där verksamheten och verksamhetslokalerna förnyas. Reformerna främjar för sin del den gröna omställningen och den cirkulära ekonomin.

”Inom sin sektor representerar GTK Mintec den absoluta toppen i världen, och dess verksamhet stöder målet om att skapa ett välfungerande och hållbart batterikluster i Finland. Cirkulär ekonomi har blivit ett allt viktigare tema i och med att världen fokuserar på att bekämpa klimatförändringen och försöker minska mängden fossila bränslen. Evenemanget är också viktigt för Outokumpu, eftersom antalet årsverken beräknas öka från nuvarande 40 till 60 före 2025”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Observationsbild av GTK Mintecs nya byggnad.
Observationsbild av GTK Mintecs nya byggnad. Foto: QVIM Arkkitehdit Oy

”Den cirkulära ekonomin spelar en allt viktigare roll när råvarubehoven växer. Det är viktigt att råvaror behandlas effektivt och ansvarsfullt samt att industriella biflöden utnyttjas. Nya GTK Mintec erbjuder här en modern forskningsmiljö och provfabrik”, säger GTK:s generaldirektör Kimmo Tiilikainen.

”Ökande forskningskapacitet och reformer gagnar direkt våra kunder eftersom de kan låta testa och finslipa sin mineralprocessering i GTK Mintecs laboratorium samt i provfabriken mer mångsidigt än hittills. Dessutom möjliggör vi försök med olika nya råvaror och ämnen från industriella biflöden så att vi ser hur vi bäst kan ta till vara exempelvis kritiska råvaror från dem”, berättar Jouko Nieminen, chef för enheten Cirkulär ekonomi vid GTK.

Byggherre för projektet är Senatfastigheter som ansvarar för statens lokaler. Som stöd för planeringen gjorde Senaatti och GTK i samarbete en konsekvensbedömning av projektet innan det inleddes. I bedömningen identifierade de tillsammans alla faktorer som kan påverkas genom lokalerna. Samtidigt som lokalerna förnyas utvecklar man även verksamheten och processerna.

”Konsekvensanalys är ett verktyg som tar fram kostnads- och kvalitetsfördelar i planerade ändringar i lokaliteter. Genom planlösningar kan man exempelvis påverka verksamhetens logistik och göra hanteringen av prover smidigare, men även förbättra arbetsergonomin och arbetarskyddet. Det bästa resultat nås när vi utvecklar lokalerna och verksamheten parallellt”, säger Tuomas Pusa, operativ direktör på Senatfastigheter.

En tidskapsel byggdes in i hörnstenen i GTK Mintec i Outokumpu. GTK-logotypen, 3D-utskriven från en pulverblandning av Outokumpu-malm och återvunnen plast, ingick. Logotypen trycktes som en del av GTK:s laboratorieförsök om hur man använder olika mineraler för 3D-utskrift.
En tidskapsel byggdes in i hörnstenen i GTK Mintec i Outokumpu. GTK-logotypen, 3D-utskriven från en pulverblandning av Outokumpu-malm och återvunnen plast, ingick. Logotypen trycktes som en del av GTK:s laboratorieförsök om hur man använder olika mineraler för 3D-utskrift.

Nybygget blir cirka 3 300 bruttokvadratmeter, och totalkostnaden för projektet uppskattas till 15,7 miljoner euro (moms 0 %). Byggherre för projektet är Senatfastigheter, planerare QVIM Arkkitehdit och projektledningsentreprenör Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy.

Vid byggandet eftersträvar man lösningar med så låga utsläpp som möjligt till exempel vid val av material och energi, såsom jordvärme och solenergi.

GTK Mintec i korthet

  • Forskningsinfrastruktur inom mineralområde och cirkulär ekonomi i Outokumpu.
  • Ett unikt laboratorium för mineralogi och anrikningsteknik och en provfabrik för mineralprocessering i pilotskala i Europa.
  • Hela den produktionsprocess som behövs för att utnyttja en mineralfyndighet kan testas i den skala som undersökningsfrågan förutsätter.
  • Ingår i kompetenskoncentrationen Outokumpu Sustainable Mining Solutions Hub och forskarsamhället i Norra Karelen och är en del av den nya forskningsinfrastrukturen Circular Raw Materials Hub i Otnäs.

Mer information

Kimmo Tiilikainen, generaldirektör
Geologiska forskningscentralen
kimmo.tiilikainen@gtk.fi, tfn 029 503 2200

Seppo Höyhtyä, byggherrechef
Senatfastigheter
seppo.hoyhtya@senaatti.fi, tfn 040 684 0706

Geologiska forskningscentralen: Lösningar för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld

Geologiska forskningscentralen GTK producerar opartiska forskningsdata och tjänster för näringslivets och samhällets behov för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld. GTK:s över 400 experter är specialiserade på mineralekonomi, den cirkulära ekonomin, energi-, vatten- och miljöfrågor samt digitala lösningar. GTK är ett forskningsinstitut underordnat arbets- och näringsministeriet med verksamhet i Finland och utomlands.

Senatfastigheter

Senatfastigheter är statens fastighetsexpert och lokalpartner. Tillsammans med våra kunder skapar vi arbetsmiljöer som stöder deras verksamhet och ansvarar för deras underhåll. Vi utvecklar statens fastighetsförmögenhet och tar hand om kulturhistoriska objekt. I all vår verksamhet ligger fokus på ansvar. Vi ger plats för entusiasm och framgång!