GTK Mintec som utvecklar hållbar gruvindustri och lösningar för cirkulär ekonomi får ett ombyggt laboratorium och ombyggda kontorslokaler i Outokumpu

Geologiska forskningscentralen GTK:s provfabrik och laboratorier i Outokumpu (GTK Mintec) får nya kontors- och laboratorielokaler. Detta bidrar till att utveckla hållbar gruvverksamhet och cirkulär ekonomi som uppfyller de krav som klimatförändringar, grön omställning och digitalisering ställer.

GTK Mintec laboratoriet

Lösningen ersätter den gamla byggnaden med problem med inomhusluften, varför GTK Mintec har bedrivit verksamhet i tillfälliga lokaler. Beslut om statens andel på 11 miljoner euro fattades av statsrådets finansutskott den 9 september 2021. Beslutet kräver ett slutligt beslut av arbets- och näringsministeriet. Utöver statens andel kommer GTK att göra investeringar på 4 miljoner euro i laboratoriets forskningsutrustning och i digitaliseringen. I vår 2021 börjar byggandet och lokalerna är flyttfärdiga hösten 2023. 

”Beslutet stöder målet om att skapa ett välfungerande och hållbart batterikluster i Finland. Cirkulär ekonomi har blivit ett allt viktigare tema i och med att världen fokuserar på att bekämpa klimatförändringarna och försöker minska mängden fossila bränslen. Nyheten är också viktig för Outokumpu, eftersom antalet årsverken beräknas öka från nuvarande 40 till 60 före 2025”, säger näringsminister Mika Lintilä. 

”Detta beslut bidrar till att göra GTK Mintec till en världsledande pilot- och forskningsplattform för cirkulär ekonomi och mineralprocessering. Vi ökar forskningskapaciteten och kompetensen så att vi kan erbjuda miljövänliga lösningar för cirkulär ekonomi, batterimineraler och vattenförsörjning”, säger Jouko Nieminen, chef för enheten Lösningar för cirkulär ekonomi på GTK. 

Byggherren för projektet är Senatfastigheter som ansvarar för statens lokaler. Som stöd för planeringen gjorde Senaatti och GTK i samarbete en konsekvensbedömning av projektet. I bedömningen identifierade de tillsammans alla faktorer som kan påverkas genom lokalerna.  

”Det handlar inte enbart om lokalerna. Samtidigt som vi bygger om lokalerna utvecklar vi verksamheten och processerna. När vi förstår vilka faktorer som kan påverkas genom lokalerna, får vi bästa möjliga resultat”, säger kundchef Sonja Nybonn på Senaatti. 

GTK Mintec är GTK:s forskningsinfrastruktur inom mineralområde och cirkulär ekonomi i Outokumpu samt ett unikt laboratorium för mineralogi och anrikningsteknik och en provfabrik för mineralprocessering i pilotskala i Europa. GTK Mintec ingår i kompetenskoncentrationen Outokumpu Sustainable Mining Solutions Hub och forskarsamhället i Norra Karelen och är en del av den nya forskningsinfrastrukturen Circular Raw Materials Hub i Otnäs. 

Mer information: 

Kimmo Tiilikainen, generaldirektör, kimmo.tiilikainen@gtk.fi, 029 503 2200
Jouko Nieminen, chef för enheten Cirkulär ekonomi, jouko.nieminen@gtk.fi, 029 503 2180