Samlaboratoriet Circular Raw Materials Hub

Geologiska forskningscentralen (GTK), VTT och Aalto-universitetet förnyar forskningen i oorganiska material och metaller, och skapar ny affärsverksamhet för deras återvinning och tillvaratagande i det nya samlaboratoriet Circular Raw Materials Hub.

GTK, VTT och Aalto-universitetet är med och löser utmaningar i den cirkulära ekonomin och lyfter Finland till den globala toppen inom forskning och innovation av oorganiska råvaror och nya material.

I det unika samlaboratoriet utarbetas i Finland tillsammans med industrin lösningar för ett samhälle som är koldioxidneutralt och resurseffektivt.

Adress: Bergsmansvägen 2, Esbo