Gå till innehåll

3D-avbildning med röntgentomografi

Röntgentomografi är en metod som gör det möjligt att avbilda en tredimensionell densitetskarta från ett prov utan att förstöra provet. Metoden kan tillämpas på undersökningsmaterial av många olika slag. Röntgentomografiapparaten GE Phoenix v|tome|x s 240 (XCT), som installerades i forskningslaboratoriet i Esbo år 2017, har planerats särskilt för avbildning av geologiska och andra oorganiska provmaterial.

Röntgentomografi bygger på absorption av röntgenstrålar i olika ämnen. GTK:s utrustning har ett starkare mikrofokusrör på 240 kV, som ger en resolution om 5 mikrometer, och ett svagare nanofokusrör på 180 kV, som är mer exakt och ger en resolution om 1 mikrometer. Med apparaten kan man fotografera prov med en längd på 41 centimeter och en diameter på upp till 26 centimeter och en maximivikt på 10 kilo. När avbildningen görs med nanofokusröret ska provet vara betydligt mindre. Den bästa precisionen uppnås när provets diameter är högst 2 mm.

Identifieringen av komponenterna i provet, till exempel olika mineralfaser, ska utföras med någon annan metod, till exempel på SEM-EDS på en tvådimensionell yta, Efter detta kan identifieringsuppgifterna ändå utvidgas till hela den tredimensionella densitetskartan.

Apparaten är också försedd med en Deben-hållare för prov, så att provet kan pressas eller töjas ut med högst 5 kN:s kraft och kylas ner eller värmas upp mellan -20 och 100 grader Celsius.

Kontakta oss

   

  Fälten märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

  Genom att fylla i och skicka detta formulär intygar du att du har läst vår dataskyddsbeskrivning.

  Mer information

  Jukka Kuva
  Forskare, Lösningar för cirkulär ekonomi
  jukka.kuva@gtk.fi
  029 503 2127