Magnetisk susceptibilitet och induktiv resistivitet

Vid mätning av magnetisk susceptibilitet och induktiv resistivitet som kräver större känslighet används en mindre AC-brygga än vid basmätningarna. Vid mätning med denna utrustning är stuff- eller borrkärnprovets maximidiameter 5 cm och maximihöjd 7 cm.