Provtagning i terrängen

I gemensamma forskningsprojekt tar personalen vid laboratoriet i Esbo riktade eller oriktade prover i terrängen.

Riktade prover behövs särskilt vid undersökning av remanent magnetisering och av anisotropi hos magnetisk susceptibilitet (AMS). Inriktning av proverna utförs antingen för borrkärnprov eller för stuffer som prepareras i laboratoriet så att de kan mätas.

Ett prov som tas med miniborren har en diameter på 2,5 cm.