Remanent magnetisering (remanens)

Naturlig remanent magnetisering (NRM), dvs. resterande magnetisering, är stenens interna magnetisering som existerar utan ett externt magnetfält och utgör en del av stenens totala magnetisering. NRM förekommer permanent i stenar och sediment i riktning med jordens magnetfält.

Vid petrofysiska basmätningar mäts den remanenta magnetiseringens styrka, och om provet är riktat, även remanensens riktning. Mätningskänsligheten är ca 3 mA/m.

Provet som mäts kan vara ett borrkärnprov eller en stuff med en maximilängd på 10 cm och en maximidiameter på 10 cm. För normal mätprecision behövs ett prov som väger mer än 100 gram.