Specialmätning av resistivitet

På verksamhetsstället i Esbo kan galvanisk resistivitet mätas med MAFRIP-utrustning, men också en s.k. SCIP-tester, som bygger på mätning av tidsområdet (time domain). Provet kan komma från en borrkärna eller stuff, och det ska ha två parallella jämna ytor.

Provets minimilängd är 1 cm och maximilängd 10 cm. Före mätningen mättas provet genom att det läggs i vatten i minst två dygns tid.