Geofysiska applikationer under utveckling

Vi tillhandahåller tjänster för mätning, tolkning och provtagning som anknyter till jordmånen och berggrunden. Vi tillhandahåller geofysiska tjänster, metoder och kunskaper från terrängmätning till modellering.

Vi ansvarar för produktionen av information med geofysiska metoder och för metodutvecklingen i området tillsammans med våra partner. Vi använder moderna och kostnadseffektiva metoder.

Geofysik används bl.a. vid mineralpotential-, djupmalmletnings-, infrastruktur-, geoenergi-, miljö- och grundvattenundersökningar.

Geofysik behövs på många olika områden.