Sökresultat för "mintec"

Batterimineraler

Behovet av batterimineral ökar särskilt på grund av de allt större behoven inom elektrisk trafik, användning av förnybar energi och lagring av elenergi.

I Finland finns utmärkt kunnande inom hela produktionskedjan från gruvindustrin till förädling av batteriråvaror, teknik för tillverkning, användning, laddning och återvinning av batterier. Dessutom har Finland geodatamaterial som har bedömts vara högklassigast i världen samt en bra och stabil verksamhetsmiljö.

Finland har en hög mineralpotential för tillverkning av batterier. De viktigaste råvarorna för batterier är kobolt, nickel, litium och grafit, och det finns goda möjligheter till produktion av dem i Finland. Finland är också en viktig producent av koppar, som är nödvändig för omvälvningen i energibranschen.

GTK siktar på att bli världsledande expert på batterimineral. Vårt mål är att vara den ledande experten i Finland och EU i fråga om mineral som anknyter till omvälvningen i energibranschen, särskilt i råvarukedjan för batterimineraler och metaller. 

Mineralsystemmodeller och innovationer som bygger på vår högklassiga forskning effektiviserar letningen efter batterimineral. Vi utvidgar mineralsystemmodelleringen genom att använda geometallurgi, förutse användningen av mineral och tillämpa principen om miljömässig och social koncession. Vi tillhandahåller också process- och utnyttjandeundersökning av primär- och sekundärmaterial samt bl.a. livscykelshantering av batterimineral i våra laboratorier och i vår provfabrik Mintec.

Finland är det enda landet i EU som har betydande gruvproduktion och förädling av batterimineral och betydande potential inom letningen efter mineral

Cirkulär ekonomi

Målet med den cirkulära ekonomin är att minska avfallsmängderna och återvinna material. Den cirkulära ekonomin maximerar råmaterialvärdet hos primära och sekundära material. Den cirkulära ekonomin spelar en framträdande roll när det gäller att främja den hållbara användningen av material och bekämpa klimatförändringen.

För att tillgodose behovet av mineral, metaller och material i det moderna samhället behövs inte bara primär råvaruproduktion utan även innovativ teknik- och metodutveckling. Våra prioriterade områden är process- och utnyttjandeundersökning av primär- och sekundärmaterial samt bl.a. livscykelshantering av batterimineral. Centrala mål är att råvaror utnyttjas ekologiskt effektivt och miljöavtrycket från industriverksamheten begränsas till ett minimum. Andra mål av central betydelse är materialeffektivitet, hantering av materialströmmar, produktion med låga utsläpp och utnyttjande av avfall och sidoströmmar som nya råvaror utan att öka miljöbelastningen.

GTK tillhandahåller kunderna lösningar för processering av malmer och industrimineraler, behandling av processvatten samt utnyttjande och återvinning av avfall och sidoströmmar. GTK har dessutom stark kompetens som gäller avfall och avloppsvatten från gruvverksamhet samt hanteringen och utnyttjandet av dem. 

För att lösa utmaningar inom den cirkulära ekonomin använder vi vår breda kompetens om materialströmmar, moderna forskningsinfrastruktur och tvärvetenskapliga forskningsmetod tillsammans med våra partner. GTK Mintec som finns i Outokumpu, och samlaboratoriet Circular Raw Materials Hub som nyligen öppnats i Esbo, bildar en unik helhet för forskning.

Världen behöver materialintelligens