Gå till innehåll

Energi och byggande

Vår förädlade information främjar kostnadseffektivt byggande, smart områdesplanering och ibruktagning av ren energi.

Samhällsbyggande

Vi bedömer jordmånens och berggrundens lämplighet för byggande, kartlägger risker i samband med jordmånen och berggrunden och producerar tolkningar för företagens och samhällets behov.

Geoenergi

Vi bidrar till att användningen av utsläppsfri geoenergi ökar särskilt i stora fastigheter och områdesvärmenätverk.

Slutförvaring av kärnavfall och val av plats för kraftverk

I fråga om kärnenergiindustrin betonar vi slutdeponeringen av kärnavfall både vid valet av förläggningsplatser för anläggningar och vid undersökning av långtidssäkerhet.

Kontakta oss

   

  Fälten märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

  Genom att fylla i och skicka detta formulär intygar du att du har läst vår dataskyddsbeskrivning.

  Mer information

  Lauri Solismaa
  Enhetschef, Energi och bygglösningar
  lauri.solismaa@gtk.fi
  029 503 3987