Gå till innehåll

Energi och byggande

Vår förädlade information främjar kostnadseffektivt byggande, smart områdesplanering och ibruktagning av ren energi.

Samhällsbyggande

Vi bedömer jordmånens och berggrundens lämplighet för byggande, kartlägger risker i samband med jordmånen och berggrunden och producerar tolkningar för företagens och samhällets behov.

Byggnadsgeologisk kartläggning av jordmån och berggrund

Läs mer

Utredningar av skikt och egenskaper hos lerområden

Läs mer

Byggbarhetsmodell för jordmån

Läs mer

Undersökningar för berg- och ledbyggande

Läs mer

Strukturgeologi och bergmekanik

Läs mer

Geofysikalisk jordmånsundersökning

Läs mer

Geofysikaliska undersökningar av sprickor och kvalitet hos berggrunden

Läs mer

Geoenergi

Vi bidrar till att användningen av utsläppsfri geoenergi ökar särskilt i stora fastigheter och områdesvärmenätverk.

Lösningar inom geoenergi

Läs mer

Lösningar inom djup geotermisk energi

Läs mer

Lösningar inom grundvattenenergi

Läs mer

Slutförvaring av kärnavfall och val av plats för kraftverk

I fråga om kärnenergiindustrin betonar vi slutdeponeringen av kärnavfall både vid valet av förläggningsplatser för anläggningar och vid undersökning av långtidssäkerhet.

Tjänster för val av förläggningsort

Läs mer

Geologiska undersökningar av förläggningsplatser

Läs mer

Naturlig analogi och långtidssäkerhet

Läs mer

Kontakta oss
    Fälten märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

    Genom att fylla i och skicka detta formulär intygar du att du har läst vår dataskyddsbeskrivning.