Vatten

Vi producerar information och lösningar som gäller grundvattnet samt vattenhanteringen i gruvmiljöer. Vi producerar geologisk information om grundvattenformationer samt vattenhanteringen i gruvmiljöer och deltar i utvecklandet av vattensektorn och kunnandet inom detta område både i Finland och runt om i världen.

Vi svarar på de utmaningar som klimatförändringarna genom att tillhandahålla övergripande lösningar för vattenhantering i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Vi bygger våra lösningar på vetenskaplig forskning, vår kompetens inom processerna i det hydrogeologiska kretsloppet, insamlat material från fältet och heltäckande dataunderlag. Vi utvecklar bl.a. konstgjorda grundvattenlösningar, kartlägger nya grundvattenförekomster med hjälp av modern teknik och ger handledning i metoder för stängning av gruvor på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Våra kunder är bland annat kommuner och städer, företag inom vattenförsörjning och mineralsektorn samt organisationer och myndigheter.

Hantering av industriella gruvvatten

Grundvattenbalansen i gruvor

Läs mer

Utredning av antropogena effekter på vattendragen

Läs mer

Modellering av reaktiv transport

Läs mer

Pilotprojekt för vattenrening och selektivt tillvaratagande

Läs mer

Hantering av grundvattenreserver

Utredning av grundvattenområdenas struktur

Läs mer

Undersökningar av konstgjort grundvatten

Läs mer