Akkumineraalit

GTK tutkii akku- ja muiden energiamurrokseen liittyvien mineraalien potentiaalia, käyttöä ja vaikutuksia. Akkumineraalien etsinnässä, prosessoinnissa ja ratkaisuissa GTK on huippuosaaja.

Akkumineraalien tarvetta lisää erityisesti sähköisen liikenteen, uusiutuvan energian käytön sekä sähköenergian varastoinnin tarpeiden lisääntyminen.

Suomessa on erinomaista osaamista koko tuotantoketjuun kaivosteollisuudesta akkuraaka-aineiden jatkojalostukseen, akkujen valmistamiseen, käyttöön ja lataukseen liittyvään teknologiaan sekä kierrätykseen. Suomella on lisäksi etuna maailman laadukkaimmiksi arvioidut geotietoaineistot sekä hyvä ja vakaa toimintaympäristö.

Suomessa on hyvä mineraalipotentiaali akkujen tarpeisiin. Akkumineraalien osalta koboltti, nikkeli, litium ja grafiitti ovat tärkeimpiä raaka-aineita, ja kaikkien niiden tuotantoon on hyvät mahdollisuudet Suomessa. Suomi on myös merkittävä energiamurroksessa välttämättömän kuparin tuottaja.

GTK tähtää akkumineraalien osaamisessa maailman ykkössijalle. Sen päämääränä on olla Suomen ja EU:n johtava osaaja energiamurrokseen liittyvien mineraalien, erityisesti akkumineraalien, ja metallien raaka-aineketjussa.

GTK:n korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvat mineraalisysteemimallit ja innovaatiot tehostavat akkumineraalien tuloksellista etsintää. Mineraalisysteemimallinnusta laajennetaan geometallurgialla, mineraalien käytön ennakoinnilla sekä ympäristö- ja sosiaalisen toimiluvan näkökulmilla. GTK tarjoaa myös primääri- ja sekundäärimateriaalien prosessi- ja hyödyntämistutkimuksia sekä mm. akkumineraalien elinkaarihallintaa laboratorio- ja koetehdaskokonaisuudessa GTK Mintecissä.

”Suomi on ainoa EU:n maa, jossa on merkittävää akkumineraalien kaivostuotantoa, jatkojalostusta ja huomattavaa etsintäpotentiaalia”