Akkumineraalit

Tutkimme akku- ja muiden energiamurrokseen liittyvien mineraalien potentiaalia, käyttöä ja vaikutuksia. Olemme akkumineraalien etsinnän, prosessoinnin ja ratkaisujen huippuosaaja.

Akkumineraalien tarvetta lisää erityisesti sähköisen liikenteen, uusiutuvan energian käytön sekä sähköenergian varastoinnin tarpeiden lisääntyminen.

Suomessa on erinomaista osaamista koko tuotantoketjuun kaivosteollisuudesta akkuraaka-aineiden jatkojalostukseen, akkujen valmistamiseen, käyttöön ja lataukseen liittyvään teknologiaan sekä kierrätykseen. Suomella on lisäksi etuna maailman laadukkaimmiksi arvioidut geotietoaineistot sekä hyvä ja vakaa toimintaympäristö.

Suomessa on hyvä mineraalipotentiaali akkujen tarpeisiin. Akkumineraalien osalta koboltti, nikkeli, litium ja grafiitti ovat tärkeimpiä raaka-aineita, ja kaikkien niiden tuotantoon on hyvät mahdollisuudet Suomessa. Suomi on myös merkittävä energiamurroksessa välttämättömän kuparin tuottaja.

GTK tähtää akkumineraalien osaamisessa maailman ykkössijalle. Päämääränämme on olla Suomen ja EU:n johtava osaaja energiamurrokseen liittyvien mineraalien, erityisesti akkumineraalien, ja metallien raaka-aineketjussa.

Korkeatasoiseen tutkimukseemme pohjautuvat mineraalisysteemimallit ja innovaatiot tehostavat akkumineraalien tuloksellista etsintää. Laajennamme mineraalisysteemimallinnusta geometallurgialla, mineraalien käytön ennakoinnilla sekä ympäristö- ja sosiaalisen toimiluvan näkökulmilla. Tarjoamme myös primääri- ja sekundäärimateriaalien prosessi- ja hyödyntämistutkimuksia sekä mm. akkumineraalien elinkaarihallintaa laboratorioissamme ja koetehtaallamme Mintecissä.

”Suomi on ainoa EU:n maa, jossa on merkittävää akkumineraalien kaivostuotantoa, jatkojalostusta ja huomattavaa etsintäpotentiaalia”