Siirry sisältöön

Outokummun koetehdas ja laboratoriot - GTK Mintec

Koetehtaan ja sen yhteydessä toimivien laboratorioiden tehtävä on kehittää uutta osaamista mineraalien jauhatus- ja rikastusprosesseihin sekä tuottaa tutkimuspalveluja teollisuuden tarpeisiin.

Tutkimusyksikön tärkeimmät asiakkaat ovat kaivos-, kemian- ja metalliteollisuus. Olennainen osa tutkimustyötä on ekologian vaatimusten huomioiminen prosessin eri vaiheissa.

Palvelut kattavat koko mineraalien tuotantoprosessin

Outokummun koetehdas ja laboratoriot tarjoavat asiakkailleen palvelukokonaisuuden, jossa koko mineraaliesiintymän hyödyntämiseen tarvittava tuotantoprosessi pystytään testaamaan tutkimusongelman edellyttämässä mittakaavassa.

GTK Mintecin palveluita ovat:

 • Mineraloginen tutkimus 
 • Laboratoriomittakaavan bench scale -rikastuskokeet 
 • Jatkuvatoimiset minipilot- ja pilot-mittakaavan koeajot 
 • Yksikköprosessien testaus koetehtaassa 
 • Kokonaisprosessin testaus koetehtaassa 
 • Mineraaliesiintymän kaupallisen potentiaalin rikastustekninen arviointi koetulosten perusteella 
 • Ympäristö- ja kierrätystutkimukset

Mineraloginen analyysi toimii pohjana rikastusmenetelmien kehittämiselle

Outokummun tutkimusyksikön mineralogisen tutkimuksen pääpaino on prosessimineralogiassa. Mineralogisista analyyseistä on kehittynyt oleellinen työkalu kehitettäessä mm. mineraalien rikastusmenetelmiä. Erityisesti nykyaikainen Mineral Liberation Analyser (MLA) on avannut uusia mahdollisuuksia karakterisoida malminetsinnän, kaivostoiminnan ja rikastusprosessien tuotteita sekä erilaisia sekundäärisiä materiaaleja ja ympäristönäytteitä. 

Laboratoriotutkimuksen avulla tuotannon vaiheita pystytään testaamaan pienemmässä mittakaavassa

Prosessilaboratoriossa on valmiudet tehdä murskaus-, jauhautuvuus- ja rikastustutkimuksia. Eniten käytetty rikastusmenetelmä on vaahdotus. Tämän lisäksi voidaan tehdä painovoima- ja magneettierotuksia, sekä hydrometallurgisia liuotustutkimuksia. Prosessikemiaan liittyen on mahdollista tehdä erilaisia mittauksia kuten redox-, hydrofobisuus- ja elektrodipotentiaalimäärityksiä.  

Laboratoriomittakaavassa tehtävän tutkimusvaiheen avulla saadaan alustava käsitys eri yksikköprosessien sekä niiden yhdistelmien toiminnasta ja soveltuvuudesta tutkittavalle syötemateriaalille. Tarvittava näytemäärä on tyypillisesti 30-300 kg riippuen tutkimuksen laajuudesta. 

Laboratoriossa kehitettyjen bench scale –mittakaavan tutkimusten jälkeen rikastusprosessimenetelmien toimivuutta voidaan testata edelleen jatkuvatoimisissa minipilot- ja pilot tutkimuksissa. Minipilot-tutkimuksessa syöttökapasiteetti on tavallisesti 10-50 kg/h ja tarvittava näytemäärä on 400-2000 kg. 

Koetehtaalla  pystymme testaamaan joustavasti rikastuksen kokonaisprosessia tai optimoidaan jotakin sen osaprosessia

Koetehdaskokonaisuus sisältää useita erilaisia yksikköprosesseja, jotka ovat helposti yhdistettävissä toimivaksi ja asiakastarpeeseen soveltuvaksi kokonaisprosessiksi. Prosessinohjaus ja siihen liittyvä tiedonkeruu tapahtuvat uudenaikaisella prosessinohjausjärjestelmällä. 

Koetehdastutkimuksen päätavoitteina on varmentaa laboratoriokokeiden pohjalta suunniteltu prosessi jatkuvatoimisessa tuotantoympäristössä sekä tuottaa tietoa prosessiparametreista laitemitoitusta ja rikastamosuunnittelua varten. 

Tärkeimmät yksikköprosessit

 • Murskaus 
 • Jauhatus 
 • Luokitus 
 • Painovoimaerotus 
 • Raskasväliaine-erotus  
 • Magneettierotus 
 • Vaahdotus 
 • Vedenpoisto 

Koeajojen näytemäärä on tyypillisesti välillä 20 – 300 tonnia ja syöttökapasiteetti 0,2 – 1,5  t/h, erityistapauksissa jopa 5 t/h.  

Mineraaliesiintymän kaupallinen arvo ja prosessitehokkuus selviävät ajotuloksista

Koetehtaan ajotulosten perusteella saadaan kuva todellisen mittakaavan rikastusprosessin tehokkuudesta ja koetuloksia voidaan käyttää osana arvioitaessa mineraaliesiintymän kaupallista hyödynnettävyyttä. Koetehdastutkimuksista saadaan myös prosessien väli- ja lopputuotteita, kuten rikastetta ja rikastushiekkaa, jatkotutkimuksia varten. 

Tutkimusyksikkö palvelee kiertotaloudelle keskeisten ratkaisujen kehittämisessä

Mineraalitekniikan menetelmien soveltuvuus erilaisten primääri- ja sekundaarimateriaalien prosessointiin on todennettu useissa tutkimusprojekteissa. Samat prosessit, joita hyödynnetään mineraalien erottamiseen, soveltuvat myös esimerkiksi kierrätyskelpoisten metallien erottamiseen erilaisista teollisuuden jäte- ja sivuvirroista.  

Tutkimusmenetelmät

Asiakastarina: Keliber Oy – Mineraalituotannosta tukea ilmastoystävälliseen kehitykseen

Voiko kallioperän mineraalivaroja hyödyntää kestävällä ja kannattavalla tavalla? Keski-Pohjanmaalle litiumin tuotantokokonaisuutta suunnittelevassa Keliberissä uskotaan näin. GTK:n ja Keliberin yhteistyö on kestänyt jo lähes 20 vuotta.

Lue lisää asiakastarinasta

Asiakastarina: Timegate Instruments Oy – Innovaatiota ja uudenlaisia kumppanuuksia

Oululainen Timegate kehitti uudenlaisen Raman-mittalaitteen nopeaan ja tarkkaan materiaalien tunnistamiseen. Yhteistyössä GTK Mintecin koetehtaan kanssa laitetta päästiin testaamaan käytännössä ja näin vauhdittamaan teknologian kaupallistamista.

Lue lisää asiakastarinasta

Ota yhteyttä

   

  * merkityt kentät ovat pakollisia.

  Täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen, ilmoitat, että olet lukenut tietosuojaselosteemme.

  Asse Marjasvaara
  Päällikkö, liiketoiminnan kehitys
  asse.marjasvaara@gtk.fi
  029 503 5801

  Jouko Nieminen
  Yksikön päällikkö, Kiertotalouden ratkaisut
  jouko.nieminen@gtk.fi
  029 503 2180