Siirry sisältöön

Kriittisten raaka-aineiden saatavuus

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja teknologioiden kehitys tarvitsevat runsaasti raaka-aineita. Tutkimuksemme painottuu kriittisiin raaka-aineisiin ja strategisten raaka-aineiden toimitusvarmuuden edistämiseen.

Kädet pitelemässä muovikompassia

Kriittisillä raaka-aineilla tarkoitetaan monia harvinaisia metalleja, joita tarvitaan muun muassa uusiutuvan energian, digiteollisuuden sekä avaruus- ja terveysteknologian hankkeissa. Ajantasainen ja tutkittu tieto näitä metalleja sisältävistä mineraaliesiintymistä ja arvoketjuista on tärkeää puhtaan siirtymän ja huoltovarmuuden kannalta.

Suomalainen ja eurooppalainen teollisuus on riippuvainen mineraali- ja metallijalosteiden saatavuudesta. EU haluaa parantaa alueellista kriittisten raaka-aineiden saatavuutta ja sitä kautta omavaraisuuttaan. Tätä edistämään laadittu EU:n komission kriittisten raaka-aineiden lainsäädäntökokonaisuus (Critical Raw Materials Act) vahvistaa entisestään kriittisiin raaka-aineisiin liittyvän tutkimustiedon tarvetta.

Suomen kallioperässä on tunnetusti hyvä mineraalipotentiaali, mutta kallioperän heikon paljastuneisuuden takia mineraalipotentiaalia ei täysin tunneta.

Pyrimme tuottamaan uutta tietoa alueellisesta mineraalipotentiaalista, toisin sanoen geologisista prosesseista, joiden seurauksena mineraaliesiintymät ovat syntyneet. Tutkimusten pääpaino kohdistuu kriittisiin raaka-aineisiin.

Korkeatasoiseen tutkimukseemme pohjautuvat mineraalisysteemimallit ja innovaatiot tehostavat kriittisten raaka-aineiden tuloksellista etsintää. Yhdistämme mineraalisysteemimallinnukseen geometallurgiaa, mineraalien tarpeiden ennakointia sekä ympäristö- ja sosiaalisen toimiluvan näkökulmia. Tarjoamme myös primääri- ja sekundäärimateriaalien prosessi- ja hyödyntämistutkimuksia sekä muun muassa akkumineraalien elinkaarihallintaa laboratorio- ja koetehdaskokonaisuus GTK Mintecissa.

Lisäksi tuotamme tietoa ja ymmärrystä teollisuuden arvoketjujen pullonkauloista ja haavoittuvuuksista. Seuraamme Suomen mineraalisektorin kehitystä ja tuotamme siihen liittyvää ajantasaista tietoa ja tilannekuvaa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Tulosyksikön päällikkö
+358295032327
Johtaja, tiede ja innovaatio
+358295030109

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi.