Siirry sisältöön

Energiasiirtymä

Luonnonvarojen ylikuluttaminen ohjaa ihmiskuntaa kohti puhdasta energiasiirtymää. Tutkimustoimintamme painopiste on vähähiilisen energian tutkimuksessa ja investointien edistämisessä.

Henkilö ohjaa vaijeria putkeen, geoenergiamittaamista

Energiasiirtymä on muutos kohti vähähiilisiä energiaratkaisuja, joilla mahdollistetaan ekologisesti kestävä yhteiskunta ja tasapainoinen talous. Energiasiirtymän ensisijainen päämäärä on irtautua fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Haasteena on toteuttaa energiasiirtymä siten, ettei talouden kasvu ja saavutettu elintaso heikkenisi merkittävästi. Edesautamme ratkaisuillamme energiasiirtymää, jolla turvataan ihmisten hyvinvointi sekä kestävät yhteiskunnalliset investoinnit.

Asiantuntemuksemme painottuu maa- ja kallioperän geotiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Kartutamme tietoa maa- ja kallioperän soveltuvuudesta energiantuotantoon, arvioimme niihin liittyviä riskejä ja tuotamme aineistoista tulkintoja ja malleja.

Osaamisalueitamme ovat geoterminen energia, geologiset sijoituspaikkatutkimukset, energian varastointi ja uudet energiainfrastruktuurit sekä maankamaran kaasupotentiaali.

Tutkimme maankamaran lämpöenergian määrää, paikallista ja alueellista vaihtelua sekä soveltuvuutta energiatuotantoon. Kehitämme uusia ratkaisuja lämpöenergian maankamaraan varastointiin. Geologisissa sijoituspaikkatutkimuksissa tarkastelemme alueellisen maa- ja kallioperän erityispiirteitä. Tietoa tarvitaan muun muassa voimalaitosten ja ydinjätteen loppusijoituksen paikanvalintaan ja karakterisointiin. Teemme myös ydinjätteen loppusijoituksen suunnitteluun tarvittavaa pitkäaikaisturvallisuuden ja luonnonanalogioiden tutkimus- ja kehitystyötä.

Uudempia tutkimusalueitamme ovat pienet modulaariset ydinvoimalat (SMR), kallioon rakennettavat vetyvarastot sekä kallioperän luonnollisten kaasujen, erityisesti vedyn, esiintymien selvitykset. Maa- ja merituulivoiman rakennettavuusominaisuuksien taustaselvitykset ovat osa energiansiirtymää mahdollistavia tutkimuksia.

Tarjoamme päättäjille ja sidosryhmillemme geotieteellisen näkökulman vähähiilisten energiaratkaisujen edistämiseen. Ratkaisumme ovat hyödyksi toimijoille, jotka suunnittelevat vähähiilisten energiajärjestelmien käyttöönottoa, energiatuotannon potentiaalin selvittämistä tai energiatuotannon turvallista toteuttamista.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Tulosyksikön päällikkö
+358295033987
Johtaja, tiede ja innovaatio
+358295030109

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi.