Siirry sisältöön

Geoympäristö

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii kaikilta laaja-alaisia toimia monimuotoisen elinympäristön säilyttämiseksi. Tutkimuksemme painopiste on ympäristön geotietopohjaisen kestävän käytön edistämisessä.

Kuvassa on kasvihuonekaasujen mittauslaitteisto, johon kuuluu kaasuanalysaattori Licor LI-7810 ja mittauskammio. Laitteistolta mitataan ilmakehn ja maapern/kasvillisuuden vlist kasvihuonekaasujen CO2 ja CH4 vaihtoa.

Luonnonvarojen käyttö vaikuttaa monin tavoin luontoon ja sen asukkaisiin, ihmiset mukaan lukien. Ympäristöä on hyödynnettävä kestävällä tavalla, jotta luonnon monimuotoisuus ja maapallon elinkelpoisuus voidaan turvata jatkossakin.

Tutkimme luonnonvarojen kestävää käyttöä ja käytön kompensaatiota ohjaamalla toimintaa optimaalisille alueille tutkimustiedon avulla.

Perustana ovat laajat geosysteemiaineistomme: tutkimuspohjainen geotietoaineistojen käyttö mahdollistaa verifioinnin ja pyrkimyksen nollavaikutteisuuteen.

Tutkimustamme hyödyntävät ympäristön käyttöä ja toimenpiteitä suunnittelevat, toteuttavat, ohjaavat ja päättävät tahot. Tarjoamme tutkimustietoa päätöksenteon tueksi myös luonnonvarojen käytön ja maankäytön elinkaaren eri vaiheissa. Kouluttaminen sekä uudet tutkimusinnovaatiot edistävät ympäristöasioiden laajempaa ymmärtämistä.

Geologisten ympäristötutkimusten toteuttaminen ja kehittäminen vaativat monitieteellistä lähestymistapaa. Yhteistyö muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa mahdollistaa kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavan toiminnan. GTK:n kattava tutkimusinfrastruktuuri tekee meistä ympäristötutkimuksen keskeisen toimijan.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Tulosyksikön päällikkö
+358295034313
Johtaja, tiede ja innovaatio
+358295030109

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi.