Kriittiset mineraalit

Kartoitamme Suomen ja EU:n kannalta kriittisiä mineraaleja.

Kriittisiksi luokitelluilla mineraaleilla on suuri taloudellinen merkitys ja niiden saatavuuteen liittyy merkittäviä globaaleja riskejä. Kriittisiä mineraaleja ovat mm. koboltti, platinametallit ja apatiitti.

Tuotamme ratkaisuja elinkeinoelämän kannalta kriittisten mineraalien saatavuuteen ja hyödyntämiseen. Kehitämme jatkuvasti uusia etsintämenetelmiä ja mineraalisysteemimalleja.

Kartoitamme mineraalipotentiaalia. Kartoituksen myötä kertyvä geotieaineisto luo mahdollisuuksia uusille investoinneille.

Edistämme investointeja ja varmistamme mineraalien saatavuuden