Kriittiset mineraalit

GTK kartoittaa Suomen ja EU:n kannalta kriittisiä mineraaleja.

Kriittisiksi luokitelluilla mineraaleilla on suuri taloudellinen merkitys ja niiden saatavuuteen liittyy merkittäviä globaaleja riskejä. Kriittisiä mineraaleja ovat mm. koboltti, platinametallit ja apatiitti.

GTK tuottaa ratkaisuja elinkeinoelämän kannalta kriittisten mineraalien saatavuuteen ja hyödyntämiseen. Uusien etsintämenetelmien ja mineraalisysteemimallien jatkuva kehittäminen on osa GTK:n toimintaa. 

GTK kartoittaa mineraalipotentiaalia. Kartoituksen myötä kertyvä geotieaineisto luo mahdollisuuksia uusille investoinneille.

GTK edistää investointeja ja varmistamme mineraalien saatavuuden