Muuttuva ympäristö

Edistämme soiden kestävää hyödyntämistä, tuotamme merenpohjan kestävän käytön ratkaisuja sekä mahdollistamme turvallisen ja kustannustehokkaan toiminnan geokemiallisilla riskialueilla.

Teemme tutkimusta, jotta soita voi hyödyntää kestävästi hiilensidonnan edistämiseksi sekä turpeen korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämiseksi. Tuottamamme jalostettu geotieto merenpohjasta edistää merialueiden kestävää hyödyntämistä. Arvioimme maaperän taustapitoisuuksia ja pilaantuneisuutta, haitta-aineiden riskienhallintaa ja kaivettujen maamassojen hyötykäyttöä sekä huomioimme sulfaattimaat maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa.

Huomioimme ympäristönäkökulman ja tunnistamme ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit.

Arvioimme muuttuvan ympäristön vaikutuksia maa- ja merialueilla