Tietoratkaisut

GTK jalostaa geotietoa digitaalisiksi tietotuotteiksi ja palveluiksi. GTK:n tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi raaka-ainevaroihin, ympäristöön ja investointeihin liittyvissä päätöksissä.

Geologinen tieto on tietoa maankamaran eli maaperän ja kallioperän ominaisuuksista ja luonnonvaroista. Tietoa maankamaran ominaisuuksista tarvitaan monilla eri sektoreilla kuten kaivosalalla, yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa. Energiasektorille GTK on tuottanut karttoja maa- ja kallioperän geoenergiapotentiaalista.

GTK kokoaa luonnonvaratiedot sisältäviä arvioita ja laadullista tietoa mineraaliesiintymistä, pohjavesivarannoista, turpeesta sekä maa- ja kiviainesvarannoista. Nämä tiedot muodostavat perustan luonnonvarojen kestävälle käytölle. Geologinen aineisto tuottaa lisäksi tietoa ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin ja sopeutumiseen.

GTK kokoaa ja ylläpitää kansallista geotietovarantoa, jalostaa siitä digitaalisia tietotuotteita sekä tarjoaa ratkaisuja asiakkaille. Ulkopuoliset arvioitsijat ovat monta kertaa arvioineet GTK:n tietovarannot jopa maailman parhaiksi. Vahvaa osaamista vahvistetaan edelleen uudenlaisten menetelmien kuten koneoppimisen ja tekoälyn avulla.

GTK jakaa vuosikymmenten aikana karttunutta geologista aineistoa digitaalisten asiakasratkaisujen kautta. Verkkopohjaisessa jakelussa on yli 80 maksutonta paikkatietotuotetta. Asiakkaina ovat mm. maakuntaliitot, kotimaiset ja ulkomaiset yritykset kuten sähköverkko- ja energiayhtiöt sekä mineraalivarojen etsintää ja hyödyntämistä tekevät yritykset, kaupungit ja kunnat, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, ministeriöt, tutkimuslaitokset sekä viranomaiset ja kansalaiset.

GTK:n tietovarannot kuuluvat maailman parhaimmistoon. Geotietoa kannattaa hyödyntää päätöksenteossa.