HydroInfra

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat Geotiedon ratkaisut Geoympäristö
Projektin kesto
01.02.2024 - 31.01.2028

Esittely

HydroInfra-projektilla varmistetaan tutkimusinfraan kuuluvien osakokonaisuuksien toiminta sekä laadukas hydrogeologisen tiedon tuotanto. Projektin tavoitteena on mahdollistaa hydrogeologisen tutkimusinfran osalta GTK:n verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä hydrogeologisen tutkimusinframme hyödyntäminen tutkimusprojekteissa. GTK:n hydrogeologiseen tutkimusinfrakokonaisuuteen kuuluvat hydrogeologiset testiasemat, maankosteusasemat, percoasemat, syväreiät sekä sadannan isotooppiseuranta.

Yhteyshenkilö: Anu Eskelinen

Projektilistaukseen