Lösningar inom geovetenskaplig information​

Aktuell geovetenskaplig information av hög kvalitet är en grundförutsättning för att hitta hållbara och moderna lösningar. Vi producerar geovetenskaplig information av hög kvalitet och lösningar inom geovetenskaplig information som främjar hållbar tillväxt.

Suurennus näppäimistöstä, kuvan keskellä näppäin G

Försörjningen av geovetenskaplig information i samhället är en av GTK:s grundläggande uppgifter. Vi sätter ihop och upprätthåller det nationella geodatalagret bland annat i anslutning till mineralförekomster, grundvattenreserver, torv samt jord- och stenmaterialreserver. Vi delar geologiskt material som samlats in under flera årtionden via digitala kundlösningar. Vår webbaserade distribution omfattar över 80 avgiftsfria geodataprodukter.

Vi producerar lösningar för insamling, hantering, distribution och vidareförädling av geovetenskaplig information i samarbete med kunder och samarbetspartner. Vi utvecklar kontinuerligt vår kompetens inom teknologi, datainsamlingsmetoder och vidareförädling av information som grundar sig på artificiell intelligens.

Lösningarna inom geovetenskaplig information är globala och kan upprepas nationellt.

Vi genomför kundlösningar för offentliga aktörer, inhemska och internationella företag, andra forskningsinstitut samt universitet och yrkeshögskolor.

Ta kontakt med dig

Kontakta en expert

Johtaja, tiede ja innovaatio
+358295030109
Ryhmäpäällikkö
+358295033279