Vähähiiliset energiaratkaisut

GTK edistää geoenergian käytettävyyttä ja käyttöönottoa sekä ydinenergian turvallista tuotantoa ja ydinjätehuoltoa.

GTK tukee Suomen ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteita edistämällä hiilivapaiden energiantuotantomuotojen tutkimusta, käytettävyyttä ja käyttöönottoa. Se on myötävaikuttamassa päästöttömän geoenergian käytön kasvuun erityisesti suurissa kiinteistöissä ja aluelämpöverkoissa.

Ydinvoimateollisuudessa GTK:n painopiste on ydinjätteen loppusijoittamisessa sekä laitospaikkavalinnoissa ja pitkäaikaisturvallisuustutkimuksissa.

GTK edistää puhtaan energian käyttöönottoa