Vähähiiliset energiaratkaisut

Edistämme geoenergian käytettävyyttä ja käyttöönottoa sekä ydinenergian turvallista tuotantoa ja ydinjätehuoltoa.

Tuemme Suomen ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteita edistämällä hiilivapaiden energiantuotantomuotojen tutkimusta, käytettävyyttä ja käyttöönottoa. Myötävaikutamme päästöttömän geoenergian käytön kasvun erityisesti suurissa kiinteistöissä ja aluelämpöverkoissa.

Ydinvoimateollisuudessa painopisteemme on ydinjätteen loppusijoittamisessa sekä laitospaikkavalinnoissa ja pitkäaikaisturvallisuustutkimuksissa.

Edistämme puhtaan energian käyttöönottoa