Kierrätys- ja ympäristötutkimukset

Mineraalitekniikan yksikköprosessien soveltuvuus ympäristö- ja kierrätystutkimuksiin on todennettu useissa eri tutkimushankkeissamme.

Hankkeissa on selvitetty mm. pilaantuneiden maiden puhdistusta ja metallien erottamista teollisuuskuonista. Alue on vilkkaan tutkimustoiminnan kohteena. Sen menetelmiä ja uusia sovelluskohteita kehitetään jatkuvasti.

Keskeiset hyödyntämisalueet ovat:

  • Metalliteollisuuden kuonat
  • Yhdyskuntajätekuonat
  • Jätepaperin uusiomateriaalikäyttö: siistaus ja raaka-aineiden erottaminen
  • Muovi- ja elektroniikkaromu
  • Pilaantuneiden maiden puhdistus: ampumaratamaat, vanhat saha-alueet ja öljyn pilaamat maa-alueet
  • Stabiloitujen maamassojen karakterisointi