Återvinnings- och miljöundersökningar

De mineraltekniska enhetsprocessernas lämplighet för miljö- och återvinningsundersökningar har påvisats i olika projekt.

Projekten har undersökt bl.a. rening av nedsmutsade marker samt avskiljning av metaller från industrislagg. Det sker mycket forskning i detta område. Forskningsmetoderna och nya användningstillämpningar utvecklas fortlöpande.

De viktigaste områdena är:

  • Slagg från metallindustrin
  • Slagg från kommunalt avfall
  • Återvinning av papper som råvara: avsvärtning och separering av råvaror
  • Plastavfall och elektronikskrot
  • Rengöring av nedsmutsade marker: mark vid skjutbanor, gamla sågområden och områden som förorenats med olja