Tutkimuksesta prosessien suunnitteluun

Malmiesiintymien arviointia ja kannattavuuslaskelmia varten GTK Mintec tuottaa palveluna kaivosyhtiöille rikastustutkimuksia alkaen laboratoriokokeista ja päätyen jatkuvatoimisiin pilot-ajoihin koetehtaassa.

Tutkimuksiimme liittyvät perusteelliset malmin ja rikastustuotteiden mineralogiset selvitykset sekä kemialliset analyysit. Laatimamme tutkimusraportit ovat asiakkaitten käytettävissä esiintymien kannattavuuslaskelmia varten.

Tutkimuksissamme on vuosien mittaan ollut laaja kirjo erilaisia malmeja ja muita materiaaleja, joista keskeisimpiä ovat olleet:

 • Kultamalmit
 • Platina (PGM) malmit
 • Nikkeli- ja nikkeli-kuparimalmit
 • Porfyyrikuparimalmit
 • Kompleksisulfidimalmit (Cu, Zn, Pb)
 • Fosfaatit
 • Rautamalmit
 • Teollisuusmineraalit (talkki, kalsiitti, ilmeniitti, anortosiitti, pegmatiitit jne.)
 • Timanttimalmit
 • Metallurgiset sakat ja kuonat
 • Kierrätysmateriaalit ja pilaantuneet maat
 • Kivihiili

Malmien, prosessituotteiden ja erilaisten sekundääristen materiaalien koostumuksen ja rakenteen määrittämiseen käytämme kemiallista analytiikkaa ja mineralogista tutkimusta. Mineralogiaa varten meillä on käytössä elektronimikroskooppiin yhdistetty moderni MLA-järjestelmä (Mineral Liberation Analyser), Raman-mikroskooppi sekä muut mikroskoopit (valo-optiikkaan, fluoresenssiin ja infrapunaan perustuvat), röntgendiffraktometri ja muut tarvittavat laitteet. Pitoisuudeltaan pieniä jalometallimalmeja (Au ja PGM:t) voidaan tarvittaessa konsentroida hydro- tai raskasnesteseparoinnilla ennen mikroskooppinäytteiden valmistusta.

Laboratoriomittakaavassa koetoimintaamme kuuluvat jauhatustestit (myös autogeenijauhatus) sekä rikastuskokeet eri menetelmillä (vaahdotus, magneettiseparointi, ominaispainoerotus ja raskasväliaine-erotus). Hydrometallurgisina menetelminä voidaan testata happoliuotusta, paineliuotusta tai syanidointia (kultamalmit) sekä bioliuotusta. Rikastus- ja liuotustuotteiden sakeutus- ja suodatustestit ovat myös käytössämme. Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan näytettä (tavallisesti kairasydämiä) muutamista kymmenistä joihinkin satoihin kiloihin.

Prosessisuunnittelun ja kannattavuuslaskelmien edellyttämät perustiedot hankitaan luotettavimmin jatkuvatoimisesta pilot-ajosta, johon näytettä tarvitaan noin 20-300 tonnia, joskus jopa muutamia tuhansia tonneja. Syöttökapasiteetti on murskauksessa 10-40 t/h ja jauhatus / rikastuspiirissä 0,5-5 t/h.

Koetehtaassamme on monipuoliset laitevalikoimat kaikkiin yksikköprosesseihin kuten murskaus, homogenisointi, jauhatus, luokitus, vaahdotus, magneettiseparointi, ominaispainorikastus, raskasväliaine-erotus, sakeutus ja suodatus. Prosessien säätöön ja mittaustietojen keräämiseen on moderni instrumentointi ja prosessitietokone. Online-analysaattorilla mitataan perusmetallien pitoisuudet suoraan lietevirroista.

Jatkuvatoimisiin koeajoihin on vaihtoehtona minipilot-laitteisto, johon tarvittavat näytemäärät ovat 0,5-2 tonnia. Laitteistona on jauhatus/luokituspiiri sekä vaahdotuspiiri, joiden syöttökapasiteetti on 10-50 kg/h.