Akkumineraalipotentiaalin kartoitus

Projektin tutkimusalue
Kriittisten raaka-aineiden saatavuus
Projektin kesto
01.01.2019 - 31.12.2022
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/akku/

Esittely

Akkuteollisuus on muodostumassa Suomelle tärkeäksi liiketoiminta-alueeksi ja sen vahvistumisesta on viime aikoina saatu monia myönteisiä merkkejä, esimerkiksi BASF:n ja Terrafamen investoinnit akkuihin käytettävien nikkeli- ja kobolttisulfaattikemikaalien tuotannon aloittamiseksi Suomessa. GTK on päättänyt ottaa vahvan roolin Suomen ja Euroopan akkuklustereissa omilla vahvuusalueillaan. Tätä roolia tukee GTK:n omarahoitteinen Akkumineraaliprojekti, joka toimii osana laitoksen kasvavan vaikuttavuuden aluetta ”Kriittiset mineraalit”.
Projektissa tullaan tuottamaan geologisia tietoaineistoja ja tulkintoja projektin toiminta-alueilta akkumineraalien esiintymiseen sekä niiden hyödyntämiseen liittyen. Akkumineraalipotentiaalisten vyöhykkeiden tunnistamiseksi ja kohdevalinnan pohjaksi tullaan hyödyntämään ja prosessoimaan GTK:n olemassa olevia tietoaineistoja modernein keinoin (erityisesti geokemia, geofysiikka, prospektiivisuusmallinnus ja 3D-mallit).
Yllä kuvatuilla toimilla muodostetaan parempi ymmärrys Co-(Ni-Cu-Au)- ja Li-Grafiitti mineraalisysteemeistä ja esiintymispotentiaalista, etenkin projektin tutkimusalueilta, mutta myös valtakunnallisesti. Samalla kasvatetaan kaivos- ja etsintäteollisuutta hyödyttäviä tietoaineistoja ja pyritään tunnistamaan uusia malmikriittisiä vyöhykkeitä kaivannaissektorin investointikynnyksen madaltamiseksi ja alueellisen kehityksen vahvistamiseksi.
Tietoaineistot, mallit, tulkinnat ja raportit pyritään saamaan nopealla ja tarkoituksen mukaisella tavalla kaivos- ja malminetsintäteollisuuden käyttöön Suomen mineraalipotentiaalin aktiiviseksi markkinoimiseksi. Projekti toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa GTK:n muun akkumineraalitutkimuksen kanssa, muun muassa akkuteknologiassa tapahtuvan kehityksen seuraamiseksi. Tällä kehityksellä saattaa olla vaikutusta esim. projektin toiminnassa painotettaviin alkuaineisiin.

Projektilistaukseen