CircVol – suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.08.2018 - 31.12.2020
Verkkosivusto
http://circvol.fi

Esittely

EAKR 6Aika CircVol -projektissa edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. Yli 90 prosenttia Suomen jätekertymästä on peräisin kaivannaistoiminnasta ja teollisuudesta. Teollisuuden sivuvirtoja ei hyödynnetä vielä riittävästi, vaikka talteenotto ja jalostusteknologiat ovat kehittyneet pitkälle. Kaivettujen maamassojen tehokkaalla uudelleenkäytöllä voidaan saada huomattavia taloudellisia säästöjä ja edistää kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita sekä säästää maapallon ehtyviä luonnonvaroja myös tuleville sukupolville.

Projekti tukee kestävää maarakentamista kehittämällä uusia ratkaisuja teollisuuden suurivolyymisten sivuvirtojen hyödyntämiseen infra- ja maarakentamisessa. Se vauhdittaa kiertotalouden mukaista liiketoimintaa kannustamalla 6Aika kaupunkeja uusioaineiden käyttöön maarakentamisessa.

Projektia koordinoi Turku Science Park Oy. Projektipartnerit ovat: Varsinais-Suomen liitto, Turun AMK, Åbo Akademi, Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki, Oulun kaupunki, Oulun AMK, Suomen ympäristökeskus, GTK ja Tampereen teknillinen yliopisto. Projekti toteutetaan 1.8.2018-31.12.2020 välisenä aikana.

Lisätietoja:
CircVol-projektipäällikkö
Reeta Huhtinen (Turku Science Park Oy)
reeta.huhtinen@turkubusinessregion.com

Erikoistutkija
Jaana Jarva (GTK)
jaana.jarva@gtk.fi

Projektilistaukseen