Digitaalinen tulevaisuuden mineraaliprosessoinnin koetehdas (MinDigiPilot)

Projektin tutkimusalue
Kiertotalous Akkumineraalit
Projektin kesto
01.01.2022 - 31.12.2022

Esittely

GTK Mintecin kehitysprojektin seuraava investointiaskel on nykyisen koetehtaan uudistaminen digitaaliseksi tulevaisuuden mineraaliprosessoinnin koetehtaaksi. Nykyiseen tutkimusinfrastruktuuriin suunnitellaan lisättäväksi uusia tutkimusalustoja, joiden käytännön toteutus ja lopulliset asiakastarpeet tullaan kartoittamaan tässä projektissa. MinDigiPilot-projektin tavoitteena on määritellä täysin uuden digitalisoidun prosessointilinjaston vaatimukset ja sisältökokonaisuus aina yksittäisten prosessilaitteiden tasolle saakka, sisältäen kustannusarvion. Uusi digitalisoitu prosessointilinjasto koostuu monesta osaprosessista mm. murskauksesta, jauhatuksesta, eri erotusprosesseista ja sakeutuksista sekä suodatuksista, ja siihen on integroitu vedenkierrätys- ja puhdistus- sekä kiertotaloustutkimusten vaatimia osaprosesseja. Perinpohjaisella suunnittelulla taataan, että uudistunut koetehdas on tarkoituksenmukainen kokonaisuus ja vastaa myös asiakkaiden tulevia tarpeita.

Projektin toteuttaja on GTK ja rahoittajana REACT-EU/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Projektilistaukseen