Digitalisaatio ja luonnonvarat

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit
Projektin kesto
07.12.2020 - 30.06.2021

Esittely

Digitalisaatio on yksi megatrendeistä yhdessä kaupungistumisen, ilmastomuutoksen, kehittyvien markkinoiden kasvun kanssa. Digitalisaatio on kaikessa mukana, mutta sen kehittyminen ei ole mahdollista ilman primääri- ja sekundääriraaka-aineita. Digitalisaatio tarvitsee kattavan määrän erilaisia metalleja, joista monet ovat kriittisiä.

Suomen itsenäisyyden rahaston (Sitra) rahoittamassa hankkeessa selvitetään digitalisaation tarvitsemia mineraalisia luonnonvaroja ja niihin liittyviä haasteita ja ratkaisuehdotuksia erityisesti Suomen ja EU:n kannalta yhteistyössä VTT:n ja SYKE:n kanssa. GTK;n vetämä hanke alkoi joulukuussa 2020 ja päättyy kesäkuun lopussa 2021.

Hanke on jaettu eri kokonaisuuksiin (vetäjät lihavoitu):

  1. Koordinaatio (GTK);
  2. Digitalisaation määrittely ja kentän kuvaaminen (VTT, SYKE, GTK);
  3. Yleiskuva digitalisaatioon liittyvästä mineraaliraaka-aineiden tarpeesta (GTK, VTT, SYKE);
  4. Tapaustutkimukset: älypuhelin ja -televisio (VTT, SYKE, GTK);
  5. Haasteet EU:ssa ja Suomessa sekä toimenpide-ehdotukset (SYKE, GTK, VTT)

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa digitalisaation raaka-ainetarpeesta päätöksenteon tueksi.

Vastuuhenkilö erikoisasiantuntija Toni Eerola, GTK; toni.eerola@gtk.fi

Projektilistaukseen