EnviTox – Krasny Borin vaarallisten jätteiden kaatopaikan ympäristövaikutukset

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.03.2019 - 28.02.2022
Verkkosivusto
http://envitox.spb.ru/

Esittely

EnviTox -projektissa selvitetään Krasny Borin vaarallisten jätteiden kaatopaikan lähialueen ympäristön tilaa. Tehtyihin tutkimuksiin perustuen tehdään riskinarviointi mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä annetaan suosituksia lähialueen ympäristön monitorointi- ja kunnostamistarpeista sekä soveltuvista kunnostusmenetelmistä. Projektissa jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ympäristön tilan selvittämiseen ja monitorointiin käytetyistä tutkimusmenetelmistä Suomessa ja Venäjällä.

EnviTox-projektia koordinoi Pietarin kaupungin ympäristökomitean alaisuudessa toimiva SC Mineral. Muut projektin yhteistyökumppanit ovat Venäjän tiedeakatemian Limnologian instituutti (IL RAS) ja Prekambrisen geologian ja geokronologian instituutti (IPGG RAS), Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk).

Lisätiedot:

EnviTox Project Manager
Elena Kuznetsova (SC Mineral)
elena.kuznetsova@fsc.net.ru

Geologist
Tarja Hatakka (GTK)
tarja.hatakka@gtk.fi


Projektilistaukseen