FAME

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit Akkumineraalit
Projektin kesto
01.01.2015 - 31.12.2018
Suomen Akatemian projektinumero
50403-30018

Esittely

Fame-hankkeessa kehitetään erityisesti pienen mittakaavan mineraaliesiintymien hyödyntämistä helpottavaa joustavaa, mobiilia ja ympäristöystävällistä mineraalien prosessointitekniikkaa. Tarkoituksena on taata EU:n omavaraisuus parantamalla alhaisen pitoisuuden ja hankalasti rikastettavien esiintymien kestävää hyödynnettävyyttä. Hankkeen painopiste on nykyään vain vähän hyödynnetyissä karsissa, greisenissä ja pegmatiitissa. Syynä niiden vähäiseen hyödyntämiseen on monimutkaisuus prosessoinnin kannalta sekä esiintymien pienuus ja vaihtelevat arvoainepitoisuudet. Erityisen kiinnostaviksi edellä mainitut esiintymätyypit tekee se, että ne sisältävät pieniä pitoisuuksia kriittisiä arvomineraaleja.

Nelivuotisessa FAME-hankkeessa (Flexible and Mobile Economic Processing Technologies) on 16 kumppania yhteensä seitsemästä maasta. Suomesta on mukana GTK:n lisäksi kaivosyhtiö Keliber Oy. Hankkeessa tutkimuskeskukset, korkeakoulut ja teollisuus yhdistävät osaamisensa muun muassa geologiassa, prosessitekniikassa, metallurgiassa ja ympäristötieteissä.

GTK Mintec keskittyy hankkeessa pääasiassa Keliberin Läntän ja Syväjärven pegmatiittiesiintymien prosessikehitykseen. Tarkoituksena on edistää prosessissa syntyvien arvometalleja sisältävien sivutuotteiden hyödyntämistä, esimerkiksi niobin ja tantaalin talteenottoa. Lisäksi GTK Mintec osallistuu yhdessä hankkeessa toimivien kansainvälisten partnerien kanssa karsikiviesiintymien tutkimukseen.

Projektilistaukseen