FERMAID – Ferromanganese concretion structure and trace element composition as climate archives

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.09.2020 - 31.12.2024

Esittely

Ravinnekuormitus, rehevöityminen, happikato ja ilmaston lämpeneminen rasittavat Itämeren ekosysteemiä. Tehokkaat toimet meriympäristön tilan parantamiseksi edellyttävät luotettavaa tietoa Itämeren tilan pitkän aikavälin vaihteluista ja niitä säätelevistä tekijöistä. Fermaid-hankkeessa tutkitaan ensimmäistä kertaa ilmaston ja ihmistoiminnan vaikutuksia Itämeren ekosysteemiin viimeisten 7000 vuoden aikana rautamangaanisaostumien geokemiallisen koostumuksen avulla. Rautamangaanisaostumat ovat rauta- ja mangaanioksideista koostuvia kiekkoja, jotka ovat verrattain yleisiä rannikkoalueiden merenpohjilla. Hankkeessa tuotetaan proxyaineistoja 3-20 vuoden tarkkuudella käyttäen massaspektrometri mikroanalyysejä sekä mikrobiologisia analyysejä. Lisäksi hankkeessa määritettään ravinteiden ja metallien määrät, jotka mahdollisesti voivat vapautua rautamangaanisaostumista mereen ilmaston lämpenemisen, rehevöitymisen ja hapenpuutteen voimistumisen seurauksena.

Projektilistaukseen