Finland-Based Circular Ecosystem of Battery Metals, BATCircle2.0

Projektin tutkimusalue
Akkumineraalit Kiertotalous
Projektin kesto
01.05.2021 - 30.04.2024
Verkkosivusto
https://batcircle.aalto.fi/

Esittely

BATCircle2.0-projektin päätavoitteena on luoda innovatiivisia, kustannustehokkaita ja kestäviä tapoja tuottaa lisäarvoa suomalaiselle akkumetalliteollisuudelle. Tähän tavoitteeseen päästään teknologisen tutkimuksen ja innovaatioiden avulla akkumineraalien etsinnässä ja kaivostoiminnassa, akkujen kierrätyksen tehostamisessa, metallurgisten prosessien kehittämisessä, sekä korkean jalostusarvon akkumateriaalien kehityksessä. Entistä suurempaa huomiota kiinnitetään arvoketjun kestävyydelle, mikä kehittää kilpailukykyä akkumetallien kiertotaloudessa. BATCircle2.0-konsortio koostuu neljästä yliopistosta (Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja LUT-yliopisto) ja kahdesta tutkimuslaitoksesta (GTK ja VTT) sekä seitsemästä suuryrityksestä ja yhdeksästä PK-yrityksestä. Konsortiota tukee myös neuvoa-antava asiantuntijaryhmä, jossa on edustajat kansallisista ja kansainvälisistä sidosryhmistä. Laaja-alainen yhteistyö näiden avainpartnereiden kesken tulee vahvistamaan suomalaisen akkumetalliekosysteemin integraatiota laajempaan eurooppalaiseen kiertotalouden periaatteita noudattavaan akkumetalliverkostoon.

GTK panostaa erityisesti litiumin ja koboltin etsinnässä käytettävien menetelmien ja mallinnuksen kehittämiseen ja alueellisen geologisen tiedon kartuttamiseen niiden kannalta keskeisillä alueilla Pohjanmaalla ja Kuusamossa. Ympäristönäkökulmaan ja toiminnan kestävyyteen paneudutaan tutkimalla akkumetallien talteenoton parantamista teollisuuden sivuvirroista. Akkumateriaalien valmistuksen osalta kehitämme uudenlaisia grafiitin prosessointimenetelmiä. Lisäksi GTK:n projektissa tutkitaan erityyppisissä akuissa tarvittavien materiaalien saatavuutta ja suoritetaan litium-, nikkeli- ja kobolttimalmien koostumuksellista karakterisointia, jonka perusteella niille tuotetaan ns. referenssimateriaali-kirjasto.

Raportit

Autio, U. & Järvinen, V. 2023. Geoelectric model of the Kuusamo belt from magnetotelluric data acquired in the BATCircle2.0 project. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 49/2023. 16 s.

Autio, U., Jokinen, J., Salmirinne. H. & Koskela, E. 2023. Report on the acquisition of the new regional geophysical data in Kuusamo schist belt. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 5/2023. 19 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/5_2023.pdf

Butcher, A., Ester, M., Lukkari, S., Heikkilä, P., Nuorivaara, T., Michallik, R. M., Michaux, S. P., Sardisco, L., Apeiranthitis, N., Franzel, M., Hirani, J., Tepsell, J. & Pearce, T. J. 2023. Towards creating a set of Battery Mineral Reference Materials for Applied Mineralogy and Mineral Processing Research. Part 1: Nickel Reference Materials. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 26/2023. 36 s., 8 liites. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/26_2023.pdf

Chudasama, B. & Sarala, P. 2022. Mineral prospectivity mapping of lithium-spodumene pegmatites in the Kaustinen region of Finland: Implications for lithium exploration in Finland. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 28/2022. 21 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/28_2022.pdf

Corfe, I. J. & Butcher, A. R. 2022. Literature survey of potential raw materials for rechargeable batteries. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 32/2022. 32 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/32_2022.pdf

Jokinen, J., Valasti, P. & Leinonen, S. 2023. Novel application of geophysical measurements, lithium targets. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 48/2023. 16 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/48_2023.pdf

Korhonen, T. 2023. Alkali roasting method for purifying graphite concentrate. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 52/2023. 8 s., 15 liites. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/52_2023.pdf

Korhonen, T., Leinonen, S. & Knauf, O. 2023. Characterization of graphite ore feed samples. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 63/2023. 3 s., 15 liites. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/63_2023.pdf

Leinonen, S. 2023. Progress report on sampling methods for identifying geochemical halos. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 13/2023. 8 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/13_2023.pdf

Leinonen, S. 2023. Production of purified spherical graphite. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 64/2023. 5 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/64_2023.pdf

Leväniemi, H., Nousiainen, M., Järvinen, V. & Kamm, J. 2023. Petrophysics in BATCircle2.0 project: Regional petrophysics and Juomasuo drill hole data in Koillismaa, NE Finland. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 51/2023. 17 s.

Michaux, S. 2022. Survey of end of life Finnish industrial battery metal sites that have potential acid mine drainage impacts. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 21/2022. 83 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/21_2022.pdf

Michaux, S. P., Hirani, J., Nad, A., Korhonen, T., Rytkönen, S., Sardisco, L., Tepsell, J., Apeiranthitis, N., Franzel, M., Pirrie, D., Wray, D., Jolis, E. M., Davidson, M. & Butcher, A. R. 2023. Geometallurgical characterization of samples from Aitolampi graphite ore.  Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 17/2023. 235 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/17_2023.pdf

Michaux, S., Hirani, J., Nad, A., Korhonen, T., Yutong, X., Rytkönen, S., Sardisco, L., Tepsell, J., Apeiranthitis, N., Franzel, M., Pirrie, D., Wray, D. & Lukkari, S. 2022. Harjavalta Smelter Side Stream Sample Characterization. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 45/2022. 177 s. 

Thurman, N. & Järvinen, V. 2023. Potential field model of the Kuusamo belt from gravity and magnetic data acquired in the BATCircle2.0 project. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 50/2023. 29 s.

Projektilistaukseen