GoldenRAM – EO Platform Supporting Critical Raw Materials Industry in Europe

Projektin tutkimusalue
Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.01.2024 - 31.12.2026

Esittely

GoldenRAM-projekti kehittää uusia työkaluja kaivosteollisuudelle ja sen sidosryhmille sekä EU:ssa että sen resurssirikkaissa kumppanimaissa.

Projektin tavoitteena on luoda internet-alusta nimeltä GoldenRAM, joka perustuu kaukokartoitusaineistoihin ja hyödyntää uusinta tekoälyteknologiaa, kuten luonnollisen kielen prosessointia ja patentoituja tekoälytietopaketteja. Nämä uudet tekniset ratkaisut yksinkertaistavat monimutkaisia laskentaprosesseja ja tekevät geologisten ja kaukokartoitusaineistojen käytöstä sujuvaa.

GoldenRAM-alusta tarjoaa asiantuntijatyökaluja ja kartoitusteknologioita geologian ja kaivosteollisuusalan sidosryhmille. Projektissa kehitetään myös käyttäjäystävällisiä tekoälytietopaketteja, jotka helpottavat monimutkaisten laskentarutiinien suorittamista. Tämä mahdollistaa GoldenRAM-työkalujen tehokkaan käytön kaivos- ja malminetsintätoimialalla sekä niiden sidosryhmissä.

Projektin toimivuutta testataan kuudella eri testialueella Euroopassa, mukaan lukien Suomessa (kahdella testialueella), Ruotsissa, Romaniassa, Ukrainassa ja Portugalissa. Projektin painopiste on EU:n kriittisten (Co, Li, REE, P, Pd ja Pt) ja strategisten (Cu, Ni) raaka-aineiden etsinnässä ja niitä tuottavan kaivosteollisuuden tukemisessa. Lisäksi projekti pyrkii edistämään investointeja Ukrainan raaka-ainesektoriin GoldenRAM-alustan avulla, tukeakseen siten EU:n ja Ukrainan välistä raaka-aineita koskevaa strategista kumppanuutta.

Projektin toteutuksesta vastaa Euroopan laajuinen poikkitieteellinen konsortio, johon kuuluu neljä tutkimuslaitosta, viisi yritystä ja neljä kaivosteollisuuden toimijaa.

Yhteyshenkilö: Hafsa Munia

Projektilistaukseen