HUKATON – Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen

Projektin tutkimusalue
Energiasiirtymä Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.08.2018 - 31.12.2020

Esittely

Nykyisillään jopa 50 % rakennuksen vuotuisesta lämmitysenergiasta menee käyttöveden ja ilmanvaihdon kautta viemäriin ja taivaalle. Euroopassa lämpöä menee rakennetussa ympäristössä yhteensä hukkaan jopa 30 ydinvoimalan vuosituotannon verran. Kiinteistön kokonaisenergiankulutusta voidaan pienentää merkittävästi ottamalla jätevedestä ja poistoilmasta lämpöenergiaa talteen. Hukkalämpöjen hyödyntämisen rinnalla lämmön varastoinnin ja kysyntäjouston kehittäminen ovat avainasemassa älykkään energiajärjestelmän syntymiseksi ja vähähiilisen yhteiskunnan synnyttämiseksi.

HUKATON –hankkeen päätavoitteena on kehittää teknistaloudellisesti optimoituja älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen valituissa tarkastelukohteissa ja tunnistaa niiden pohjalta monistettavia konsepteja, joita voidaan monipuolisesti hyödyntää rakennetussa ympäristössä. Lopputuloksena syntyy optimoituja kokonaisratkaisuja valittuihin tarkastelukohteisiin, joiden pohjalta kohteiden omistajat voivat tehdä investointipäätöksiä. Samalla markkinoille muodostuu yritysten muodostamia kokonaisratkaisuja ja uusia arvoketjuja.

HUKATON-hankkeeseen valitut tarkastelukohteet ovat: asuinkerrostalo, urheilupuisto (uimahalli – jäähalli) Helsingissä sekä kasvihuone, kauppakeskus ja jätevoimalaitos Varsinais-Suomessa.

Hanke toteutetaan Green Net Finlandin, Aalto-yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyönä 1.8.2018 – 31.12.2020. GTK tuo hankkeeseen korkean tason osaamista ja kokemusta maa- ja kallioperän hyödyntämisestä termogeologisena varastona.

Hankkeen rahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Helsingin kaupunki ja Helen Oy.

Projektilistaukseen