Indika − Indikaattorimineraalien automatisoitu tunnistaminen kriittisten mineraalien etsinnässä

Projektin tutkimusalue
Kriittisten raaka-aineiden saatavuus Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.08.2016 - 31.03.2019

Esittely

Indika-projektin tarkoituksena on tutkia ja kehittää indikaattorimineraalien käyttöä kriittisten mineraalien ja metallien etsinnässä. Tähän kuuluu näytteiden esikäsittelyn, kentällä tehtävien analyysien ja uusien automatisoitujen tunnistusmenetelmien yhteiskäyttöön pohjautuvan tutkimuskonseptin kehittäminen. Tavoitteena on edistää erityisesti korkean teknologian tuotteiden valmistuksessa tarvittavien kriittisten mineraalien ja metallien tuotannon omavaraisuuden nostamisesta EU:n alueella.

Projektissa hyödynnetään olemassa olevaa Pohjois-Suomen tutkimus- ja osaamisverkostoa sekä edistetään malminetsintää ja kaivosalueiden uusiokäyttöä sekä digitaalista tietojen keruuta ja hallintaa.

Projektilistaukseen