IODP, Itämeren syväkairaus

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2013 - 31.12.2016
Suomen Akatemian projektinumero
2593002

Esittely

Itämeren geologisella tutkimuksella on jo yli satavuotiset perinteet. Siitä huolimatta Itämeren geologisen historian tuntemuksessa on vielä suuria aukkoja. Yksi merkittävimpiä syitä tähän tiedon puutteeseen on se, että Itämerellä ei ole tehty yhtään tieteellistä syväkairausta.

Itämeren syväkairaushankkeen tarkoituksena on osallistua syksyllä 2013 Itämerelle suuntautuvalle kansainväliselle Integrated Ocean Discovery Program Expedition 347:lle ”The Baltic Sea Basin paleoenvironment” tutkimusmatkalle sekä tutkimusmatkan aikana kerätyn aineiston tutkimuksiin. Hankkeessa syväkairataan kahdeksalta tutkimuspaikalta 50-300 metriä pitkiä sedimenttisarjoja Itämeren altaan pohjakerrostumista. Hanke tuottaa sedimenttitutkimuksen avulla, ns. monimuuttujamenetelmin, tietoa Itämeren kehityshistoriasta ja ilmastonmuutoksesta viimeisten noin 60000 vuoden ajalta. Syvempi ymmärrys Itämeren pitkäaikaismuutoksiin vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista tulevista muutoksista on tärkeää. Tätä tietämystä tarvitaan merialueiden kestävän käytön suunnittelun tueksi ja varauduttaessa ilmaston muutoksen vaikutuksiin.

Tämä Itämeren syväkairaushanke tehdään kansainvälisen IODP ohjelman vetämänä monikansallisena yhteistyönä. Tutkimusmatkalle osallistuu tutkijoita useasta Euroopan maasta, Yhdysvalloista ja Japanista.

Projektilistaukseen