KaaKi – Kaakkois-Suomen Kivi -projekti

Projektin tutkimusalue
Kestävä rakentaminen
Projektin kesto
01.01.2017 - 31.03.2020
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/kaaki

Esittely

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on toteuttanut kolmivuotisen Kaakkois-Suomen Kivi -projektin eli KaaKi-projektin. Projektin koordinoija oli GTK.

Projektin tavoitteena oli etsiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelta laadukkaan kalliomurskeen raaka-aineeksi soveltuvia kallioalueita. Lisäksi kartoitettavista kalliokohteista arvioitiin soveltuvuus laadukkaan luonnonkiven raaka-aineeksi.

Projekti toteutettiin yhteistyössä seitsemän kiviaines- ja luonnonkivialan yrityksen kanssa ja pääosin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Maatalousrahaston rahoituksella. Yhteistyötä tehtiin myös Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liiton kanssa.

Projektissa ovat mukana:

  • Destia Oy
  • YIT Infra Oy
  • LT Granit Oy
  • Palin Granit Oy
  • Rudus Oy
  • Tornator Oy
  • UPM-Kymmene Oyj

Projekti on kolmivuotinen ja toteutus tapahtui vuosina 2017–2020.

Projektilistaukseen